Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2023
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
31222148350000000000
Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
13511641847857933826275312752885473873818860787808676411985671
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
64485582625355948049711954693848558170920407381067654788751743
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
738184771347036597225345753527613765595960195579824462850077
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
598434621147657430674439056384402565124443465451685524358080
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
5260267204759148284369711743116281856586719876843474351100067
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
445023120555693571415887138546424555232254938710816699856140
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
254352811927518273402891526379342463480836028581094003441875
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
159291292214933179831986118183185521879118702201521940522435
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000566854475155101295813316
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 132583
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 125936
 3. Przetargi i zamówienia w 2014 roku
  Wyświetleń: 58792
 4. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Urzędu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 28794
 5. Konkursy i konsultacje 2014
  Wyświetleń: 25549
 6. Praca w Urzędzie Gminy, oferty, wyniki naboru
  Wyświetleń: 24146
 7. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 22955
 8. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2015 roku
  Wyświetleń: 22193
 9. Przetargi i zamówienia w 2018 roku
  Wyświetleń: 21428
 10. Obwieszczenia 2014 rok
  Wyświetleń: 20527
 11. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 20443
 12. Konkursy i konsultacje 2016
  Wyświetleń: 20433
 13. Obwieszczenia 2016 rok
  Wyświetleń: 19490
 14. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 18986
 15. Rok 2013
  Wyświetleń: 17980
 16. Formularze i druki
  Wyświetleń: 17623
 17. Przetargi i zamówienia w 2017 roku
  Wyświetleń: 17241
 18. Informacje
  Wyświetleń: 17121
 19. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 16949
 20. Zawiadomienia innych organów i instytucji
  Wyświetleń: 16480
 21. Obwieszczenia 2015 rok
  Wyświetleń: 16256
 22. Ogólne informacje o Urzędzie
  Wyświetleń: 16237
 23. Gmina Cisek
  Wyświetleń: 15817
 24. Zadania Gminy
  Wyświetleń: 15814
 25. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 15456
 26. Obwieszczenia 2017 rok
  Wyświetleń: 15267
 27. Konkursy i konsultacje 2018
  Wyświetleń: 15134
 28. Rok 2017
  Wyświetleń: 14971
 29. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 14867
 30. Ogólna
  Wyświetleń: 14570
 31. Sołectwa w Gminie Cisek
  Wyświetleń: 14483
 32. Zawiadomienia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 14478
 33. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 14405
 34. Przetargi i zamówienia w 2016 roku
  Wyświetleń: 14187
 35. Wybory samorządowe 2006
  Wyświetleń: 14185
 36. Statut Gminy Cisek
  Wyświetleń: 13913
 37. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 13779
 38. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 13699
 39. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2018 roku
  Wyświetleń: 13698
 40. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH
  Wyświetleń: 13651
 41. Wybory do rad gmin, powiatów, sejmiku województwa oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów w 2014 roku
  Wyświetleń: 13621
 42. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 13494
 43. Oświadczenia majątkowe kierowników
  Wyświetleń: 13432
 44. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 13381
 45. Ustawy zasadnicze
  Wyświetleń: 13347
 46. Pobierz programy
  Wyświetleń: 13307
 47. Przetargi i zamówienia w 2019 roku
  Wyświetleń: 13116
 48. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 13052
 49. Zawarcie umowy w 2018 roku
  Wyświetleń: 12982
 50. Mienie komunalne gminy Cisek
  Wyświetleń: 12855
 51. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 12762
 52. Gminny Ośrodek Kultury w Cisku
  Wyświetleń: 12593
 53. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 12588
 54. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 12370
 55. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
  Wyświetleń: 12241
 56. Konkursy i konsultacje 2015
  Wyświetleń: 12189
 57. Skład osobowy Rady Gminy Cisek w kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 12055
 58. Oświadczenia majątkowe Wójta
  Wyświetleń: 11947
 59. Rok 2015
  Wyświetleń: 11802
 60. Praca w Gminnych Przedszkolach
  Wyświetleń: 11656
 61. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 11656
 62. Rok 2019
  Wyświetleń: 11532
 63. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 11530
 64. Gminne Przedszkole w Cisku
  Wyświetleń: 11506
 65. Praca w Publicznych Szkołach Podstawowych
  Wyświetleń: 11487
 66. Referendum ogólnokrajowe 2015
  Wyświetleń: 11262
 67. Przetargi i zamówienia w 2015 roku
  Wyświetleń: 11219
 68. Gminne Przedszkole w Łanach
  Wyświetleń: 11182
 69. Kompetencje Rady Gminy
  Wyświetleń: 11178
 70. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 11122
 71. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 11086
 72. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 11073
 73. Rok 2012
  Wyświetleń: 11052
 74. Rok 2016
  Wyświetleń: 11049
 75. Plany odnowy miejscowości gminy Cisek
  Wyświetleń: 10979
 76. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2016 roku
  Wyświetleń: 10960
 77. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2014 roku
  Wyświetleń: 10944
 78. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 10929
 79. Kompetencje i zakres działania
  Wyświetleń: 10796
 80. Zawarcie umowy w 2014 roku
  Wyświetleń: 10779
 81. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2011 roku
  Wyświetleń: 10743
 82. Rok 2014
  Wyświetleń: 10723
 83. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek na lata 2008-2032
  Wyświetleń: 10689
 84. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 10681
 85. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2018 Wójta Gminy o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego linii napowietrznej i kablowej
  Wyświetleń: 10630
 86. Rejestr instytucji kultury Gminy Cisek
  Wyświetleń: 10617
 87. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Cisek na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 10548
 88. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2015
  Wyświetleń: 10475
 89. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łanach
  Wyświetleń: 10403
 90. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 10393
 91. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe Gminy Cisek
  Wyświetleń: 10300
 92. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek
  Wyświetleń: 10293
 93. Strategia Rozwoju Gminy Cisek 2016-2025
  Wyświetleń: 10276
 94. Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 10201
 95. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2017 roku
  Wyświetleń: 9855
 96. Praca w stowarzyszeniach i związkach
  Wyświetleń: 9663
 97. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cisek
  Wyświetleń: 9662
 98. Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 9658
 99. Przepisy prawne dotyczące petycji
  Wyświetleń: 9627
 100. Publiczna Szkoła Podstawowa w Landzmierzu
  Wyświetleń: 9612
 101. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 9572
 102. Konkursy i konsultacje 2017
  Wyświetleń: 9534
 103. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2016 roku
  Wyświetleń: 9376
 104. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 9369
 105. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Cisek w okręgu wyborczym nr 9 zarządzone na dzień 23 października 2016 roku
  Wyświetleń: 9368
 106. Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (ZPGN) dla Subregionu Kędzierzyńsko–Kozielskiego
  Wyświetleń: 9245
 107. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek
  Wyświetleń: 9127
 108. Wybory ławników 2007
  Wyświetleń: 8987
 109. Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 8826
 110. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 8825
 111. Obwieszczenia 2018 rok
  Wyświetleń: 8810
 112. Zawiadomienia o zwołaniu sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 8807
 113. Złożone petycje w latach 2016 do 2019
  Wyświetleń: 8771
 114. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 8754
 115. Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych
  Wyświetleń: 8745
 116. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 8645
 117. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Cisek na lata 2015 - 2017
  Wyświetleń: 8625
 118. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora PSP Cisek
  Wyświetleń: 8498
 119. Zawarcie umowy w 2015 roku
  Wyświetleń: 8420
 120. Karta informacyjna nr 3/2013
  Wyświetleń: 8401
 121. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 8216
 122. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności oraz wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o wydanie zezwolenia
  Wyświetleń: 8152
 123. Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 8123
 124. Gminny Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 8121
 125. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016
  Wyświetleń: 8081
 126. Zarządzenie nr 73/2018 z dnia 25 września 2015 roku
  Wyświetleń: 8074
 127. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2018 roku
  Wyświetleń: 7983
 128. Transmisja obrad Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 7946
 129. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2017 roku
  Wyświetleń: 7934
 130. Rok 2018
  Wyświetleń: 7913
 131. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.464.2017.MP Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 7865
 132. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.141.2014.MD.2 RDOŚ w Opolu z dnia 29 września 2014 roku
  Wyświetleń: 7861
 133. Zawiadomienie o zwołaniu XXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 7855
 134. Wykaz szkół, które otrzymały dotację z budżetu
  Wyświetleń: 7833
 135. Zawarcie umowy w 2016 roku
  Wyświetleń: 7750
 136. Karta informacyjna nr 4/2013
  Wyświetleń: 7670
 137. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cisek na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 7560
 138. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 7536
 139. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 7471
 140. Karta informacyjna nr 4/2018
  Wyświetleń: 7443
 141. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
  Wyświetleń: 7357
 142. Ogłoszenie o przetargu na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 7352
 143. Zarządzenie Nr 7 Wójta Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 7285
 144. Przetarg nieograniczony na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 7267
 145. Przetargi i zamówienia w 2020 roku
  Wyświetleń: 7264
 146. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 7260
 147. Zawiadomienie o zwołaniu XXVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 7250
 148. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2019 roku
  Wyświetleń: 7185
 149. Obwieszczenie Nr DOŚ-III.7322.29.2017.AK Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 7155
 150. Zarządzenie nr 2 Wójta Gminy Cisek z 5 stycznia 2016 roku
  Wyświetleń: 7130
 151. Wybory do Sejmu i Senatu RP w 2019
  Wyświetleń: 7124
 152. Dane teleadresowe, statut ośrodka
  Wyświetleń: 7048
 153. Zawiadomienie o zwołaniu XXVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 7039
 154. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.14 z 10 lipca 2017 roku
  Wyświetleń: 6991
 155. Akty prawne dotyczące wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 6987
 156. Zarządzenie nr 28 Wójta Gminy z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 6978
 157. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 6961
 158. Zbiorcza informacja o złożonych petycjach
  Wyświetleń: 6909
 159. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 6905
 160. Zawarcie umowy w 2017 roku
  Wyświetleń: 6897
 161. Wójt Gminy Cisek - Rajmund Frischko
  Wyświetleń: 6867
 162. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju dotyczące budowy gazociągu Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska-Czechy)
  Wyświetleń: 6859
 163. Przetarg na przewóz dzieci do przedszkoli, szkół i gimnazjum w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 6801
 164. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 6781
 165. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 6775
 166. Karta informacyjna nr 14/2013
  Wyświetleń: 6750
 167. Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisku
  Wyświetleń: 6726
 168. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2018 r. do 30 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 6699
 169. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola
  Wyświetleń: 6682
 170. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2015 roku
  Wyświetleń: 6674
 171. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 6664
 172. Wykaz decyzji Wójta Gminy wydanych na podstawie art. 50 i 59 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które wygasły z dniem 1 stycznia 2018 roku
  Wyświetleń: 6659
 173. Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 6658
 174. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn. "Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Cisek"
  Wyświetleń: 6621
 175. Gminny Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 6615
 176. Zawiadomienie o zwołaniu XXXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 6608
 177. Karta informacyjna nr 10/2017
  Wyświetleń: 6607
 178. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 6606
 179. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 6589
 180. Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu uchwały
  Wyświetleń: 6554
 181. Zawiadomienie o zwołaniu XXIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 6552
 182. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
  Wyświetleń: 6541
 183. Zawiadomienie o zwołaniu XXXI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 6534
 184. Przetarg na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 roku - II postępowanie
  Wyświetleń: 6527
 185. Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Cisek
  Wyświetleń: 6516
 186. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy Cisek z 5 stycznia 2016 roku
  Wyświetleń: 6504
 187. Zarządzenie Nr 2 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 6439
 188. Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 6437
 189. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego
  Wyświetleń: 6371
 190. Wybory Ławników na kadencję 2020 - 2023
  Wyświetleń: 6361
 191. Karta informacyjna nr 14/2017
  Wyświetleń: 6357
 192. Konkursy i konsultacje 2019
  Wyświetleń: 6351
 193. Karta informacyjna nr 3/2015
  Wyświetleń: 6344
 194. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2013 roku
  Wyświetleń: 6307
 195. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 6247
 196. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 6233
 197. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 6219
 198. Zawiadomienie o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 6210
 199. Karta informacyjna nr 9/2017
  Wyświetleń: 6199
 200. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze na to stanowisko i wynikach naboru
  Wyświetleń: 6187
 201. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 6180
 202. Zarządzenie nr 83 Wójta Gminy Cisek z 9 listopada 2015 roku
  Wyświetleń: 6165
 203. Zarządzenie Nr 30 Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 6157
 204. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 6140
 205. Uchwały, wytyczne, wyjaśnienia i informacje PKW w sprawie przeprowadzenia wyborów. Komunikaty Komisarza Wyborczego. Obwieszczenia. Druki wyborcze
  Wyświetleń: 6120
 206. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10.05.2020 r.
  Wyświetleń: 6112
 207. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2011 roku
  Wyświetleń: 6101
 208. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 6087
 209. Elektroniczna Skrzynka Podawcza GOPS w Cisku
  Wyświetleń: 6038
 210. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 6007
 211. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018
  Wyświetleń: 6005
 212. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 6003
 213. Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5975
 214. Wybory sołtysów i rad sołeckich 2019
  Wyświetleń: 5969
 215. Skład osobowy Rady Gminy Cisek w kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 5962
 216. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5957
 217. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2018 roku
  Wyświetleń: 5937
 218. Przetargi i zamówienia w 2021 roku
  Wyświetleń: 5919
 219. Przetarg na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2017 r. do 30 czerwca 2018 roku
  Wyświetleń: 5912
 220. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5903
 221. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5880
 222. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2007 roku
  Wyświetleń: 5871
 223. Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na dzierżawę nieruchomości
  Wyświetleń: 5802
 224. Karta informacyjna nr 4/2014
  Wyświetleń: 5797
 225. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2016 roku
  Wyświetleń: 5780
 226. Zadania, rodzaje pomocy i zasiłki
  Wyświetleń: 5777
 227. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5767
 228. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2015 roku
  Wyświetleń: 5765
 229. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 5756
 230. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5737
 231. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 5727
 232. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska na lata 2017 - 2020
  Wyświetleń: 5727
 233. Przetarg nieograniczony na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 5718
 234. Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5717
 235. Oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Caritas Diecezji Opolskiej
  Wyświetleń: 5715
 236. Karta informacyjna nr 6/2013
  Wyświetleń: 5701
 237. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej
  Wyświetleń: 5698
 238. Zawiadomienie nr IUR.6730.7.2016 Wójta Gminy Cisek z dnia 21 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 5696
 239. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 5679
 240. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2020 roku
  Wyświetleń: 5666
 241. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym i naborze na stanowisko do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz o wyniku naboru
  Wyświetleń: 5656
 242. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę oleju opałowego w sezonie 2014/2015
  Wyświetleń: 5650
 243. Karta informacyjna nr 5/2013
  Wyświetleń: 5633
 244. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 5626
 245. Wójt Gminy zaprasza
  Wyświetleń: 5622
 246. Budżet Gminy Cisek na 2014 rok
  Wyświetleń: 5614
 247. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 5603
 248. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2008 roku
  Wyświetleń: 5592
 249. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2005 roku
  Wyświetleń: 5585
 250. Rejony obsługi
  Wyświetleń: 5583
 251. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Biura
  Wyświetleń: 5577
 252. Komunikat Dyrektora PSP Landzmierz z dnia 28 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 5561
 253. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 5539
 254. Przetarg na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Żuk A11
  Wyświetleń: 5539
 255. Karta informacyjna nr 8/2017
  Wyświetleń: 5526
 256. Karta informacyjna nr 1/2018
  Wyświetleń: 5517
 257. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi gminnej nr 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 5506
 258. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2016 Wójta Gminy o prowadzonym postępowaniu w sprawie punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 5500
 259. Karta informacyjna nr 9/2013
  Wyświetleń: 5495
 260. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 5487
 261. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.76.2014.IM.2 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 5 sierpnia 2014 roku
  Wyświetleń: 5487
 262. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2012 roku
  Wyświetleń: 5468
 263. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie wyboru ławników
  Wyświetleń: 5467
 264. Zawiadomienie o zwołaniu XXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5430
 265. Budżet Gminy Cisek na 2015 rok
  Wyświetleń: 5411
 266. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane
  Wyświetleń: 5407
 267. Budżet Gminy Cisek na 2012 rok
  Wyświetleń: 5404
 268. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5394
 269. Karta informacyjna nr 15/2017
  Wyświetleń: 5393
 270. Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5382
 271. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2006 roku
  Wyświetleń: 5378
 272. Karta informacyjna nr 3/2014
  Wyświetleń: 5376
 273. Zawiadomienie o zwołaniu I sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5375
 274. Karta informacyjna nr 2/2017
  Wyświetleń: 5366
 275. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 28.06.2020 r. + II TURA 12.07.2020 r.
  Wyświetleń: 5361
 276. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2009 roku
  Wyświetleń: 5357
 277. Konkurs ofert na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5353
 278. Uchwały, obwieszczenia, komunikaty i informacje Gminnej Komisji Wyborczej w Cisku
  Wyświetleń: 5351
 279. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5346
 280. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2018/2019
  Wyświetleń: 5344
 281. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 5 października 2017 roku
  Wyświetleń: 5337
 282. Zawiadomienie o zwołaniu V sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5333
 283. Karta informacyjna nr 4/2015
  Wyświetleń: 5328
 284. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2012 roku
  Wyświetleń: 5319
 285. Rok 2020
  Wyświetleń: 5300
 286. Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu, możliwości zapoznania się i wnoszenia uwag do projektu dokumentu
  Wyświetleń: 5299
 287. Zawiadomienie nr IUR.6220.7.2017 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 5298
 288. Rok 2021
  Wyświetleń: 5289
 289. Karta informacyjna nr 5/2015
  Wyświetleń: 5284
 290. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 5283
 291. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2015 roku
  Wyświetleń: 5283
 292. Informacje i druki dotyczące utworzenia komitetu wyborczego
  Wyświetleń: 5277
 293. Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5270
 294. Oświadczenia majątkowe składane przez Wójta Gminy w czasie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 5267
 295. Informacja ogólna o zasadach naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 5244
 296. Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu
  Wyświetleń: 5235
 297. Karta informacyjna nr 8/2013
  Wyświetleń: 5229
 298. Obwieszczenia 2019 rok
  Wyświetleń: 5223
 299. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2019 roku
  Wyświetleń: 5216
 300. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2010 roku
  Wyświetleń: 5215
 301. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 5213
 302. Karta informacyjna nr 1/2014
  Wyświetleń: 5212
 303. Karta informacyjna nr 11/2013
  Wyświetleń: 5211
 304. Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 5208
 305. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
  Wyświetleń: 5207
 306. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5201
 307. Karta informacyjna nr 11/2017
  Wyświetleń: 5195
 308. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 5170
 309. Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert
  Wyświetleń: 5166
 310. Budżet Gminy Cisek na 2013 rok
  Wyświetleń: 5154
 311. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2013 roku
  Wyświetleń: 5148
 312. Statut, rada pedagogiczna i rada rodziców
  Wyświetleń: 5146
 313. Karta informacyjna nr 12/2013
  Wyświetleń: 5144
 314. Zarządzenie nr 61 Wójta Gminy z dnia 4 września 2015 roku
  Wyświetleń: 5139
 315. Komunikaty i postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu
  Wyświetleń: 5134
 316. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 11 wrzesnia 2014 roku XXXVI posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5132
 317. Statut, rada pedagogiczna i rada rodziców
  Wyświetleń: 5124
 318. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość w związku z budową wału
  Wyświetleń: 5122
 319. Karta informacyjna nr 1/2012
  Wyświetleń: 5120
 320. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2009 roku
  Wyświetleń: 5119
 321. Gminna Komisja Wyborcza w Cisku
  Wyświetleń: 5102
 322. Zarządzenie nr 53 Wójta Gminy z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 5102
 323. Zarządzenie nr 76 Wójta Gminy Cisek z 7 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 5102
 324. Zawiadomienie Nr IUR.6220.4.2015 Wójta Gminy o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 5100
 325. Zarządzenie nr 93 Wójta Gminy Cisek w sprawie ogłoszenia pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 5096
 326. Budżet Gminy Cisek na 2010 rok
  Wyświetleń: 5090
 327. Budżet Gminy Cisek na 2011 rok
  Wyświetleń: 5085
 328. Ocena Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek
  Wyświetleń: 5078
 329. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2016 roku
  Wyświetleń: 5078
 330. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2008 roku
  Wyświetleń: 5078
 331. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2016 roku
  Wyświetleń: 5073
 332. Informacje i uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 5067
 333. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2019 roku
  Wyświetleń: 5059
 334. Karta informacyjna nr 5/2012
  Wyświetleń: 5052
 335. Obwieszczenia nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 5051
 336. Przetarg nieograniczony na przewóz dzieci do przedszkoli, szkół i gimnazjum w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 5043
 337. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2010 roku
  Wyświetleń: 5040
 338. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2011 roku
  Wyświetleń: 5040
 339. Karta informacyjna nr 5/2018
  Wyświetleń: 5037
 340. Karta informacyjna nr 2/2012
  Wyświetleń: 5035
 341. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2021 roku
  Wyświetleń: 5034
 342. Karta informacyjna nr 10/2013
  Wyświetleń: 5018
 343. Karta informacyjna nr 16/2017
  Wyświetleń: 5015
 344. Karta informacyjna nr 7/2013
  Wyświetleń: 5012
 345. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców
  Wyświetleń: 5009
 346. Karta informacyjna nr 6/2018
  Wyświetleń: 4997
 347. Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4997
 348. Karta informacyjna nr 7/2012
  Wyświetleń: 4996
 349. Statut, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców,
  Wyświetleń: 4983
 350. Budżet Gminy Cisek na 2007 rok
  Wyświetleń: 4978
 351. Karta informacyjna nr 13/2013
  Wyświetleń: 4973
 352. Informacja ZPD.271.2.7.2018 z dnia 3 października 2018 roku o unieważnieniu postępowania w części III Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Sukowice ul. Kolejowa
  Wyświetleń: 4972
 353. Karta informacyjna nr 7/2015
  Wyświetleń: 4971
 354. Zarządzenia i obwieszczenia Wójta Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4957
 355. Budżet Gminy Cisek na 2008 rok
  Wyświetleń: 4954
 356. Zawiadomienie o zwołaniu VII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4953
 357. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2006 roku
  Wyświetleń: 4949
 358. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.7
  Wyświetleń: 4943
 359. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 4930
 360. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015
  Wyświetleń: 4929
 361. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku
  Wyświetleń: 4925
 362. Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy w sprawie dzierżawy nieruchomości w Błażejowicach bez przetargu
  Wyświetleń: 4920
 363. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działkę w Przewozie
  Wyświetleń: 4916
 364. Zawiadomienie i zwołaniu VI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4914
 365. Karta informacyjna nr 4/2017
  Wyświetleń: 4910
 366. Rejestr Dzialalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4905
 367. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.10
  Wyświetleń: 4901
 368. Informacja ZPD.271.2.4.2017 z dnia 25 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania w części I Przebudowa nawierzchni dróg
  Wyświetleń: 4882
 369. Karta informacyjna nr 1/2013
  Wyświetleń: 4880
 370. Budżet Gminy Cisek na 2009 rok
  Wyświetleń: 4878
 371. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych
  Wyświetleń: 4875
 372. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2004 roku
  Wyświetleń: 4873
 373. Zarządzenie nr 68 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 września 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany
  Wyświetleń: 4867
 374. Karta informacyjna nr 2/2014
  Wyświetleń: 4863
 375. Karta informacyjna nr 3/2012
  Wyświetleń: 4860
 376. Obwieszczenie Urzędu Gminy Polska Cerekiew o odwieszeniu postępowania
  Wyświetleń: 4853
 377. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.3
  Wyświetleń: 4848
 378. Budżet Gminy Cisek na 2006 rok
  Wyświetleń: 4847
 379. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 4847
 380. Lista szkół prowadzonych przez Gminę Cisek, które w 2016 roku otrzymały dotację celową z budżetu państwa
  Wyświetleń: 4845
 381. Zarządzenie Nr 32 z dnia 27 kwietnia 2015 roku
  Wyświetleń: 4845
 382. Karta informacyjna nr 8/2012
  Wyświetleń: 4842
 383. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 1 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 4842
 384. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy odszkodowawczej Miejsce Odrzańskie
  Wyświetleń: 4842
 385. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2007 roku
  Wyświetleń: 4842
 386. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2005 roku
  Wyświetleń: 4839
 387. Karta informacyjna nr 1/2016
  Wyświetleń: 4834
 388. Informacja dla przedsiębiorców zamierzających prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 4828
 389. Wybory ławników sądowych na kadencję 2008-2011
  Wyświetleń: 4826
 390. Karta informacyjna nr 2/2016
  Wyświetleń: 4813
 391. Karta informacyjna nr 6/2012
  Wyświetleń: 4808
 392. Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek - II postępowanie
  Wyświetleń: 4807
 393. Karta informacyjna nr 4/2012
  Wyświetleń: 4805
 394. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działki w Przewozie
  Wyświetleń: 4799
 395. Raporty o stanie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4796
 396. Zarządzenie nr 1 Wójta Gminy Cisek w sprawie ogłoszenia drugiego nieograniczonego przetargu ustnego , ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Sukowicach, stanowiącej własność Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4796
 397. Wyniki ponownego głosowania na kandydatów na Wójta Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4793
 398. Zawiadomienie nr IUR.6220.8.2014 Wójta Gminy Cisek o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 4793
 399. Zarządzenie nr 92 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 4788
 400. Budżet Gminy Cisek na 2005 rok
  Wyświetleń: 4785
 401. Zawiadomienie o zwołaniu XXII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4777
 402. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy
  Wyświetleń: 4775
 403. Budżet Gminy Cisek na 2016 rok
  Wyświetleń: 4754
 404. Zarządzenie nr 64 Wójta Gminy Cisek w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Cisek w trybie bez przetargu
  Wyświetleń: 4754
 405. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania
  Wyświetleń: 4750
 406. Zawiadomienie Wójta Gminy Cisek o wydaniu obwieszczenia nr IUR.6220.8.2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 4750
 407. Karta informacyjna nr 8/2015
  Wyświetleń: 4734
 408. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 4732
 409. Karta informacyjna nr 1/2017
  Wyświetleń: 4731
 410. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania
  Wyświetleń: 4723
 411. NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOSCI I MIESZKAŃ 2021
  Wyświetleń: 4719
 412. Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 4719
 413. Zarządzenie Nr 61 Wójta Gminy z dnia 18 sierpnia 2017 roku
  Wyświetleń: 4718
 414. Karta informacyjna nr 3/2017
  Wyświetleń: 4717
 415. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 4704
 416. Konkursy i konsultacje 2020
  Wyświetleń: 4695
 417. Karta informacyjna nr 10/2015
  Wyświetleń: 4694
 418. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 20 października 2014 roku XXXVII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4687
 419. Formularze dotyczące podatków i opłat lokalnych 2019
  Wyświetleń: 4676
 420. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych oraz kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 4675
 421. Karta informacyjna nr 3/2018
  Wyświetleń: 4672
 422. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą Wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4672
 423. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy odszkodowawczej Podlesie
  Wyświetleń: 4660
 424. Karta informacyjna nr 9/2015
  Wyświetleń: 4657
 425. Zawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4652
 426. Zawiadomienie o zwołaniu X sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4634
 427. Zarządzenie nr 70 Wójta Gminy z dnia 7 października 2015 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości
  Wyświetleń: 4633
 428. Budżet Gminy Cisek na 2017 rok
  Wyświetleń: 4627
 429. Karta informacyjna nr 3/2016
  Wyświetleń: 4626
 430. Uchwały, obwieszczenia i komunikaty Gminnej Komisji Wyborczej w Cisku
  Wyświetleń: 4620
 431. Zarządzenie nr 5 Wójta Gminy Cisek z 16 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych
  Wyświetleń: 4608
 432. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 4595
 433. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK z dnia 31 lipca 2017 roku
  Wyświetleń: 4594
 434. Zawiadomienie o zwołaniu XIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4592
 435. Karta informacyjna nr 2/2015
  Wyświetleń: 4584
 436. Zarządzenie nr 6 Wójta Gminy Cisek z 16 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 4584
 437. Obwieszczenia 2020 rok
  Wyświetleń: 4561
 438. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 4561
 439. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 4551
 440. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2004 roku
  Wyświetleń: 4544
 441. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego w wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację budowy drogi gminnej nr 108216 O w Cisku (Kotliny)
  Wyświetleń: 4531
 442. Zawiadomienie o zwołaniu XV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4529
 443. Karta informacyjna nr 1/2015
  Wyświetleń: 4524
 444. Zarządzenie nr 19 Wójta Gminy Cisek z 20 lutego 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych
  Wyświetleń: 4512
 445. Karta informacyjna nr 12/2017
  Wyświetleń: 4510
 446. Wójt Gminy zaprasza
  Wyświetleń: 4506
 447. Lista szkół prowadzonych przez Gminę Cisek, które w 2018 roku otrzymały wsparcie finansowe realizacji w 2018 r. zadania publicznego
  Wyświetleń: 4505
 448. Przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 4504
 449. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie utworzenia obwodów do głosowania
  Wyświetleń: 4504
 450. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 4503
 451. Zarządzenie nr 93 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 4497
 452. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 4496
 453. Gminny Program Ochrony Środowiska wraz z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 4494
 454. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego
  Wyświetleń: 4487
 455. Zarządzenie Nr 125/2014 Wójta Gminy z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 4483
 456. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2018 roku
  Wyświetleń: 4482
 457. Karta informacyjna nr 6/2016
  Wyświetleń: 4480
 458. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół i przedszkoli w sezonie 2017/2018
  Wyświetleń: 4471
 459. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2017 roku
  Wyświetleń: 4470
 460. Budżet Gminy Cisek na 2018 rok
  Wyświetleń: 4466
 461. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Przewozie
  Wyświetleń: 4463
 462. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2017-2020 wraz z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 4461
 463. Informacja ZPD.271.2.3.2017 z dnia 17 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania na dostawę oleju opałowego
  Wyświetleń: 4458
 464. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 4454
 465. Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kobylicach
  Wyświetleń: 4453
 466. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 26 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 4434
 467. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4415
 468. Uchwała Nr XXXI/152/09 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 4414
 469. Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenie pierwszego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kobylicach
  Wyświetleń: 4404
 470. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.074.27.2014.IM.3 z dnia 23 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 4401
 471. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2014 r. do 31 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 4386
 472. Karta informacyjna nr 6/2015
  Wyświetleń: 4385
 473. Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 4384
 474. Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego
  Wyświetleń: 4383
 475. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 4377
 476. Zawiadomienie o zwołaniu XXI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4375
 477. Obwieszczenie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 1 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 4373
 478. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji nr IN.V.7844.9.2012.MHB z dnia 30 czerwca 2014 roku i nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności
  Wyświetleń: 4369
 479. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania
  Wyświetleń: 4357
 480. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu w dniu 26 czerwca 2014 roku decyzji Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.25
  Wyświetleń: 4350
 481. Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy Cisek z 2 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 4349
 482. Zarządzenie Nr 82 Wójta Gminy Cisek z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych w trybie przetargu, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 4342
 483. Uchwała Nr XXXI/153/09 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/102/2008 Rady Gminy Cisek z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadanych psów, terminów płatności i sposobu jej poboru oraz zwolnień w tym podatku
  Wyświetleń: 4335
 484. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2015 roku
  Wyświetleń: 4333
 485. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ścieżki rowerowej
  Wyświetleń: 4332
 486. Zawiadomienie o zwołaniu XI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4332
 487. Karta informacyjna nr 4/2016
  Wyświetleń: 4324
 488. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy Cisek z 20 lutego 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 4321
 489. Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości w Roszowicach
  Wyświetleń: 4316
 490. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.21 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 28 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 4316
 491. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 4310
 492. Dane teleadresowe PSP Cisek
  Wyświetleń: 4309
 493. Karta informacyjna nr 2/2013
  Wyświetleń: 4307
 494. Uchwała Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  Wyświetleń: 4299
 495. Zawiadomienie Nr DOŚ-II.7422.1.13.2015.JJ Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 4299
 496. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. – II postępowanie
  Wyświetleń: 4297
 497. Uchwała nr XI/62/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 4282
 498. Obwieszczenie nr IUR.6730.3.2014 Wójta Gminy Cisek z 31 stycznia 2014 roku
  Wyświetleń: 4281
 499. Obwieszczenie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
  Wyświetleń: 4281
 500. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2018 r. do 30 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 4280
 501. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 4263
 502. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej pomyłki
  Wyświetleń: 4262
 503. Przetargi i zamówienia w 2022 roku
  Wyświetleń: 4262
 504. Karta informacyjna nr 9/2016
  Wyświetleń: 4260
 505. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr IUR.6220.8.2014 przez Wójta Gminy Cisek z dnia 4 lipca 2014 roku
  Wyświetleń: 4260
 506. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 4256
 507. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.5 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 17 października 2013 roku
  Wyświetleń: 4254
 508. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Ladzmierzu
  Wyświetleń: 4253
 509. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nabytą na cele przeciwpowodziowe nieruchomość w Podlesiu
  Wyświetleń: 4252
 510. Zawiadomienie o zwołaniu XVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4252
 511. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę ścieżki rowerowej
  Wyświetleń: 4222
 512. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2014/2014
  Wyświetleń: 4220
 513. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Cisek na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 4212
 514. Zarządzenie nr 32/2014 Wójta Gminy Cisek z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 4212
 515. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 4211
 516. Zawiadomienie o zwołaniu XX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4206
 517. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego na wniosek strony postępowania
  Wyświetleń: 4203
 518. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 4200
 519. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 4197
 520. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do przeprowadzenia wyborów do rady gminy
  Wyświetleń: 4192
 521. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego Nr BA.6744.4.2014 z 23 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 4179
 522. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu na wniosek strony postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 4179
 523. Karta informacyjna nr 5/2016
  Wyświetleń: 4177
 524. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji nr IN.V.7844.9.2012.MHB w dniu 30 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 4169
 525. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 4165
 526. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 4163
 527. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 4156
 528. Zawiadomienie o zwołaniu XXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4155
 529. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 14 listopada 2006 o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego - wyciąg
  Wyświetleń: 4154
 530. Zawiadomienie Wójta Gminy o wydaniu obwieszczenia nr IUR.6220.8.2016 z dnia 21 kwietnia 2016 roku
  Wyświetleń: 4147
 531. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 4144
 532. Budżet Gminy Cisek na 2004 rok
  Wyświetleń: 4143
 533. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą nieruchomość w Podlesiu w związku z budową wału
  Wyświetleń: 4139
 534. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek - Roszowicki Las
  Wyświetleń: 4138
 535. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
  Wyświetleń: 4137
 536. Rozporządzenie MSWiA z dnia 1 września 2010 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
  Wyświetleń: 4132
 537. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 4125
 538. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 4123
 539. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 4123
 540. Skład osobowy Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4117
 541. Uchwała Nr XXXIX/247/2010 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie podziału Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 4117
 542. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.12
  Wyświetleń: 4106
 543. Zawiadomienie nr IUR.6220.5.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wydobywania kruszywa naturalnego ze złoża KOBYLICE III
  Wyświetleń: 4104
 544. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
  Wyświetleń: 4098
 545. Zarządzenie nr 81 Wójta Gminy Cisek z 11 października 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 4092
 546. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 4089
 547. ZARZĄDZENIE Nr 98/2018 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 10 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 4089
 548. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej nr 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 4086
 549. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 4080
 550. Zarządzenie Nr 37 Wójta Gminy Cisek z 10 czerwca 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 4078
 551. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 4076
 552. Obwieszczenie z dnia 10 lutego 2014 roku Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej o uchyleniu decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia sprawy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wałów cofkowych Dzielniczki
  Wyświetleń: 4073
 553. Obwieszczenie nr IUR.6220.1.2014 Wójta Gminy Cisek z 14 stycznia 2014 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przebudowy ciągu dróg powiatowych Nr 1403 O Roszowice-Biadaczów i 1404 O Cisek-Bierawa
  Wyświetleń: 4070
 554. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 25 sierpnia 2014 roku XXXV posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4068
 555. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4067
 556. Karta informacyjna nr 7/2017
  Wyświetleń: 4065
 557. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 4065
 558. Informacja nr ZPD.271.2.4.2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku o unieważnieniu postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 4060
 559. Zarządzenie Wojewody Opolskiego Nr 41/10 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2010r.
  Wyświetleń: 4052
 560. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu na dowóz dzieci do szkół w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 4046
 561. Karta informacyjna nr 7/2016
  Wyświetleń: 4045
 562. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2020 roku
  Wyświetleń: 4045
 563. Zawiadomienie nr IUR.6220.8.2017 Wójta Gminy z 4 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 4045
 564. Zapytanie ofertowe na świadczenie dostawy energii elektrycznej
  Wyświetleń: 4041
 565. Uchwała nr XXXIX/202/10 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz zwolnień od tych opłat na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4031
 566. Uchwała Nr XLIX/490/2006 w sprawie podziału województwa opolskiego na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa
  Wyświetleń: 4030
 567. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2014 roku
  Wyświetleń: 4026
 568. Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy Cisek z 2 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 4022
 569. Obwieszczenie Nr DOŚ-III.7322.29.2017.AK Dyrektora DOŚ UMWO
  Wyświetleń: 4016
 570. Karta informacyjna nr 6/2017
  Wyświetleń: 4012
 571. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 12 listopada 2014 roku XXXVIII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4010
 572. Sprawozdania finansowe za rok 2018
  Wyświetleń: 4008
 573. Zawiadomienie o ponownym przystąpieniu do badania i oceny ofert oraz wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 4003
 574. Zarządzenie Nr 77 Wójta Gminy Cisek z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę bez przetargu nieruchomości na okres do 3 lat, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 4000
 575. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 4000
 576. Ogłoszenie o przetargu na dostawę w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 3988
 577. Zawiadomienie Nr IUR.6220.4.2015 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 grudnia 2015 roku o konieczności uzupełnienia raportu
  Wyświetleń: 3985
 578. Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy z 8 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 3978
 579. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu w dniu 26 czerwca 2014 roku decyzji Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.24 i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy
  Wyświetleń: 3973
 580. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 3970
 581. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 3956
 582. Zawarcie umowy w 2019 roku
  Wyświetleń: 3954
 583. Zarządzenie nr 47 Wójta Gminy Cisek w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3947
 584. Zawiadomienie o zwołaniu XIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3945
 585. Uchwała nr XXI/127/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 3942
 586. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 3939
 587. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3932
 588. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2016 Wójta Gminy o złożeniu przez Inwestora uzupełnienia do raportu, uzgodnienia warunków realizacji i uzyskania opinii sanitarnej dla punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 3930
 589. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 3922
 590. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 3921
 591. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3920
 592. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 3912
 593. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont dróg w gminie Cisek
  Wyświetleń: 3911
 594. Zawiadomienie o zwołaniu XVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3904
 595. Uchwała Nr XII/70/2015 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  Wyświetleń: 3901
 596. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 3894
 597. Karta informacyjna nr 5/2017
  Wyświetleń: 3893
 598. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 3890
 599. Zarządzenie nr 29 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 maja 2016 roku
  Wyświetleń: 3879
 600. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usługi oświetleniowej
  Wyświetleń: 3877
 601. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2017 roku
  Wyświetleń: 3877
 602. Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy z 8 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 3877
 603. Karta informacyjna nr 8/2016
  Wyświetleń: 3871
 604. Zawiadomienie o zwołaniu XXX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3870
 605. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2018 Wójta Gminy z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki
  Wyświetleń: 3865
 606. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Podlesiu
  Wyświetleń: 3848
 607. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość
  Wyświetleń: 3847
 608. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 3840
 609. Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby zezwoleń oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży alkoholu
  Wyświetleń: 3838
 610. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Modernizacja dróg w gminie
  Wyświetleń: 3833
 611. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.15/MK1 z dnia 10 listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 3827
 612. Zawiadomienie o zwołaniu XVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3810
 613. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 3771
 614. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2019 roku
  Wyświetleń: 3761
 615. Zawiadomienie Nr IUR.6220.23.2016 Wójta Gminy z dnia 28 grudnia 2016 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 3752
 616. Zarządzenie nr 94/2018 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3751
 617. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci do szkół w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 3748
 618. ZARZĄDZENIE Nr 97/2018 WÓJTA GMINY z dnia 10 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 3746
 619. Uchwała nr XXX/180/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2018
  Wyświetleń: 3745
 620. Uchwała Nr XIII/81/2016 w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
  Wyświetleń: 3736
 621. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
  Wyświetleń: 3728
 622. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015
  Wyświetleń: 3702
 623. Sprawozdania budżetowe za rok 2019
  Wyświetleń: 3694
 624. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 - 2021
  Wyświetleń: 3659
 625. Uchwała nr XXXVIII/232/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2019
  Wyświetleń: 3659
 626. Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 3652
 627. Konsultacje z radami pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami
  Wyświetleń: 3635
 628. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 3632
 629. Sprawozdanie z dnia 4 listopada 2016 roku z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku
  Wyświetleń: 3623
 630. Obwieszczenie nr IUR.6220.3.2017 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 3614
 631. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.3
  Wyświetleń: 3606
 632. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3596
 633. Zawiadomienie o zwołaniu XXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3587
 634. Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 3578
 635. Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 3575
 636. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych
  Wyświetleń: 3563
 637. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 3559
 638. Protokół z przeprowadzonych konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku
  Wyświetleń: 3529
 639. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2014 roku
  Wyświetleń: 3516
 640. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2017
  Wyświetleń: 3506
 641. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek - Roszowicki Las
  Wyświetleń: 3505
 642. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3498
 643. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek - II postępowanie
  Wyświetleń: 3490
 644. Obwieszczenie nr IUR.6220.3.2019 Wójta Gminy z dnia 8 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 3461
 645. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 5 grudnia 2017 r. o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze na to stanowisko i wynikach naboru
  Wyświetleń: 3457
 646. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2016 roku
  Wyświetleń: 3443
 647. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 3437
 648. Karta informacyjna nr 13/2017
  Wyświetleń: 3435
 649. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3426
 650. Zawiadomienie o zwołaniu XXXII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3420
 651. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 3393
 652. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Przewozie
  Wyświetleń: 3380
 653. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 3378
 654. Ogłoszenie o przetargu na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 3373
 655. Ogłoszenie o zamówieniu usługi na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 3373
 656. Złożone petycje
  Wyświetleń: 3356
 657. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 lutego 2019 roku
  Wyświetleń: 3350
 658. Zawiadomienie o zwołaniu I sesji nowo wybranej Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3330
 659. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.6
  Wyświetleń: 3323
 660. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek-Roszowicki Las
  Wyświetleń: 3314
 661. Wójt Gminy Cisek zaprasza
  Wyświetleń: 3312
 662. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2017 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 kwietnia 2017 roku
  Wyświetleń: 3306
 663. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 24 marca 2014 roku XXXII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3296
 664. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2021 roku
  Wyświetleń: 3280
 665. Informacja ZPD.271.2.2.2017 z dnia 5 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 3279
 666. Sprawozdanie z dnia 08 listopada 2013 roku z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku
  Wyświetleń: 3274
 667. Informacja dotycząca zatwierdzonych cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 3263
 668. Budżet Gminy Cisek na 2019 rok
  Wyświetleń: 3261
 669. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
  Wyświetleń: 3230
 670. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 3213
 671. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3208
 672. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3199
 673. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek o podjęciu przez Radę Gminy uchwały nr VII/47/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3191
 674. Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 3178
 675. Karta informacyjna nr 2/2018
  Wyświetleń: 3174
 676. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2017 roku
  Wyświetleń: 3172
 677. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek gminy Cisek
  Wyświetleń: 3172
 678. Zarządzenie nr 32 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora PSP Roszowicki Las
  Wyświetleń: 3168
 679. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 3165
 680. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 3161
 681. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 16 czerwca 2014 roku XXXIV posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3161
 682. Informacja ZPD.271.2.4.2017 z dnia 8 listopada 2017 roku o unieważnieniu postępowania w części II Przebudowa i remont dróg
  Wyświetleń: 3158
 683. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 8 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 3154
 684. Obwieszczenie nr IUR.6730.3.2014 Wójta Gminy Cisek o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 3153
 685. Uchwała nr XXXVII/224/2014 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 3139
 686. Zawiadomienie o zwołaniu VI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3134
 687. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2010-1014
  Wyświetleń: 3130
 688. Zarządzenie nr 82/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 września 2019 roku
  Wyświetleń: 3127
 689. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. – II postępowanie
  Wyświetleń: 3122
 690. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 3122
 691. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 3101
 692. Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy z dnia 23 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 3088
 693. Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3080
 694. Uchwała nr XX/122/2012 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 3074
 695. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość pod budowę wału
  Wyświetleń: 3036
 696. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 17 lutego 2014 roku XXXI posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3029
 697. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 3023
 698. Zawiadomienie o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3015
 699. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 11 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 3004
 700. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3004
 701. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 27 marca 2018 roku o złożeniu przez inwestora uzupełnienia do raportu
  Wyświetleń: 3004
 702. Zawiadomienie o ilości złożonych ofert i teście kwalifikacyjnym na wakujące stanowisko księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 3002
 703. Budżet Gminy Cisek na 2014 rok
  Wyświetleń: 2995
 704. Uchwała Rady Gminy Cisek nr XI/73/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  Wyświetleń: 2992
 705. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2020 Wójta Gminy Cisek w sprawie możliwości zapoznania się z aktami sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2990
 706. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku
  Wyświetleń: 2984
 707. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 28 kwietnia 2014 roku XXXIII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2983
 708. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 2982
 709. Uchwała nr XIV/80/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2020
  Wyświetleń: 2973
 710. Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy z dnia 23 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 2968
 711. Sprawozdania finansowe za rok 2019
  Wyświetleń: 2959
 712. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 13 sierpnia 2019 roku
  Wyświetleń: 2949
 713. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 2949
 714. Karta informacyjna nr 8/2018
  Wyświetleń: 2948
 715. Uchwała nr XX/123/2012 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2948
 716. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 2943
 717. Obwieszczenie Nr IUR.6733.4.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 sierpnia 2019 roku
  Wyświetleń: 2922
 718. ZARZĄDZENIE Nr 112/2019 Wójta Gminy Cisek z 16 grudnia 2019 roku
  Wyświetleń: 2916
 719. Zarządzenie nr 74/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 12 września 2019 roku
  Wyświetleń: 2916
 720. Oświadczenia majątkowe składane przez Wójta Gminy w czasie kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 2915
 721. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.11 z 21 czerwca 2017 roku
  Wyświetleń: 2912
 722. Uchwała nr XX/112/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2903
 723. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2019 r. do 30 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 2901
 724. Zawiadomienie Prezydenta Miasta Rybnika
  Wyświetleń: 2893
 725. Uchwała nr XXIX/171/2013 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2891
 726. Zawarcie umowy w 2020 roku
  Wyświetleń: 2885
 727. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 2861
 728. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość pod budowę wału
  Wyświetleń: 2860
 729. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2019 roku
  Wyświetleń: 2860
 730. Karta informacyjna nr 7/2018
  Wyświetleń: 2852
 731. Sprawozdania budżetowe za rok 2020
  Wyświetleń: 2845
 732. Uchwała nr XL/204/10 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2844
 733. Zarządzenie nr 99/2019 Wójta Gminy Cisek z 14 listopada 2019 roku
  Wyświetleń: 2844
 734. Zarządzenie nr 78/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 września 2019 roku
  Wyświetleń: 2807
 735. Zarządzenie nr 39 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 2801
 736. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 27 marca 2018 roku o złożeniu przez inwestora uzupełnienia do raportu
  Wyświetleń: 2785
 737. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 2782
 738. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 11 września 2019 roku
  Wyświetleń: 2774
 739. ZARZĄDZENIE 113/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 grudnia 2019 roku
  Wyświetleń: 2767
 740. Zarządzenie nr 77/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 września 2019 roku
  Wyświetleń: 2763
 741. Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2763
 742. Zawiadomienie o zwołaniu XV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2760
 743. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2753
 744. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2020/2021
  Wyświetleń: 2746
 745. Karta informacyjna nr 2/2019
  Wyświetleń: 2740
 746. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 2739
 747. Zarządzenie nr 100/2018 Wójta Gminy z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości
  Wyświetleń: 2738
 748. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2730
 749. Zarządzenie nr 89/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 11 października 2019 roku w sprawie formy i sposobu przeprowadzenia konsultacji z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
  Wyświetleń: 2725
 750. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie kolejowym
  Wyświetleń: 2723
 751. Zarządzenie nr 56 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 lipca 2019 roku w sprawie oddania w najem lokali użytkowych w Cisku
  Wyświetleń: 2722
 752. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół w sezonie 2018/2019
  Wyświetleń: 2711
 753. Zawiadomienie nr IUR.6220.6.2019 Wójta Gminy o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2708
 754. Konkursy i konsultacje 2021
  Wyświetleń: 2704
 755. Zarządzenie nr 98/2019 Wójta Gminy Cisek z 14 listopada 2019 roku
  Wyświetleń: 2704
 756. Zarządzenie nr 7 Wójta Gminy z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. - CARITAS
  Wyświetleń: 2701
 757. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku
  Wyświetleń: 2698
 758. Zarządzenie nr 6 Wójta Gminy z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. - SPORT
  Wyświetleń: 2687
 759. Zarządzenie nr 109/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 12 grudnia 2019 roku
  Wyświetleń: 2683
 760. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2682
 761. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek w 2019 roku
  Wyświetleń: 2681
 762. Zarządzenie nr 57 Wójta Gminy Cisek z dnia 11 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 2678
 763. Zarządzenie nr 71/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 10 września 2019 roku
  Wyświetleń: 2674
 764. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie wydania decyzji nr IUR.6220.1.2020
  Wyświetleń: 2669
 765. Zarządzenie nr 81/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 września 2019 roku
  Wyświetleń: 2650
 766. Zarządzenie nr 36 Wójta Gminy Cisek z dnia 8 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 2639
 767. Zawiadomienie o zwołaniu XIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2639
 768. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 2633
 769. Zarządzenie nr 88/2019 Wójta Gminy Cisek z 10 października 2019 roku
  Wyświetleń: 2617
 770. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku
  Wyświetleń: 2601
 771. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 2592
 772. Zawiadomienie nr WOOŚ.420.9.2.2018.IOC.10 RDOS w Opolu z 15 grudnia 2018 roku
  Wyświetleń: 2589
 773. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.8 z 19 maja 2017 roku
  Wyświetleń: 2587
 774. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku
  Wyświetleń: 2584
 775. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku
  Wyświetleń: 2572
 776. Ogłoszenie o nie udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 2566
 777. Karta informacyjna nr 3/2019
  Wyświetleń: 2559
 778. Obwieszczenie nr IUR.6733.5.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 21 listopada 2019 roku
  Wyświetleń: 2554
 779. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na termomodernizację z wymianą źródła ciepła w budynku Poczty - Policji w Cisku
  Wyświetleń: 2551
 780. Zawiadomienie nr WOOŚ.420.9.1.2018.IOC.10 RDOS w Opolu z 15 grudnia 2018 roku
  Wyświetleń: 2551
 781. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 2539
 782. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
  Wyświetleń: 2525
 783. Ogłoszenie o nie udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 2524
 784. Zawiadomienie o zwołaniu V nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2511
 785. EBO - Elektroniczne Biuro Obywatela
  Wyświetleń: 2510
 786. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 21 stycznia 2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
  Wyświetleń: 2503
 787. Obwieszczenia 2021 rok
  Wyświetleń: 2500
 788. Zawiadomienie o zwołaniu XI sesji Rady Gminy Cisek w trybie pilnym
  Wyświetleń: 2495
 789. Praca w Gminnym Ośrodku Kultury w Cisku, konkursy, wyniki naboru
  Wyświetleń: 2494
 790. Zarządzenie nr 12 Wójta Gminy Cisek z 12 lutego 2020 roku
  Wyświetleń: 2486
 791. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2018 r. do 30 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 2479
 792. Zawiadomienie o zwołaniu VII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2479
 793. Zarządzenie nr 97/2019 Wójta Gminy Cisek z 14 listopada 2019 roku
  Wyświetleń: 2477
 794. Zawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2474
 795. Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2020/2021
  Wyświetleń: 2470
 796. Decyzja Prezydenta Miasta Rybnika z 12 marca 2020 roku
  Wyświetleń: 2461
 797. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach
  Wyświetleń: 2445
 798. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Poczta - Policja w Cisku
  Wyświetleń: 2433
 799. OBWIESZCZENIE Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego
  Wyświetleń: 2430
 800. Zarządzenie nr 37 Wójta Gminy Cisek z dna 8 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 2413
 801. Zawiadomienie o zwołaniu VIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2412
 802. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2020 roku
  Wyświetleń: 2383
 803. Zawiadomienie o zwołaniu X nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2378
 804. Zawiadomienie Nr DLI.5.6618.7.2016.MP Ministra Rozwoju z 6 lutego 2020 roku
  Wyświetleń: 2373
 805. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2371
 806. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Termomodernizacja z wymianą źródła ciepła w budynku Poczta-Policja w Cisku
  Wyświetleń: 2367
 807. Zawiadomienie o zwołaniu XVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2366
 808. Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 23 stycznia 2019 roku
  Wyświetleń: 2360
 809. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2019 Wójta Gminy z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2350
 810. Zawiadomienie o zwołaniu XVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2334
 811. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie konsultacji
  Wyświetleń: 2332
 812. Budżet Gminy Cisek na 2020 rok
  Wyświetleń: 2329
 813. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki
  Wyświetleń: 2328
 814. Informacja nr ZPD.271.2.3.2018 z dnia 28 maja 2018 roku o unieważnieniu postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 2238
 815. Karta informacyjna nr 1/2019
  Wyświetleń: 2237
 816. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 2226
 817. Karta informacyjna nr 1/2020
  Wyświetleń: 2221
 818. Zaproszenie Wójta Gminy do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 2214
 819. Sprawozdanie finansowe Gminy Cisek za 2018 rok
  Wyświetleń: 2210
 820. Zarządzenie nr 19 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 2197
 821. Zarządzenie Nr 54.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 23 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 2183
 822. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisku za 2018 rok
  Wyświetleń: 2178
 823. Karta informacyjna nr 3/2020
  Wyświetleń: 2172
 824. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z 9 kwietnia 2019 roku
  Wyświetleń: 2171
 825. Zawiadomienie o zwołaniu XX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2167
 826. Zawiadomienie o zwołaniu XIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2144
 827. Zawiadomienie Nr DOŚ-II.7427.5.9.2020.JJ Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych
  Wyświetleń: 2139
 828. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Łanach za 2018 rok
  Wyświetleń: 2135
 829. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 2132
 830. Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 2124
 831. Sprawozdanie budżetowe za 2019 rok
  Wyświetleń: 2123
 832. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku
  Wyświetleń: 2116
 833. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2113
 834. Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Cisku za 2018 rok
  Wyświetleń: 2112
 835. Karta informacyjna nr 5/2019
  Wyświetleń: 2110
 836. Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2107
 837. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszowickim Lesie za 2018 rok
  Wyświetleń: 2101
 838. Karta informacyjna nr 6/2019
  Wyświetleń: 2094
 839. Karta informacyjna nr 2/2020
  Wyświetleń: 2092
 840. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika USC
  Wyświetleń: 2092
 841. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2019 r. do 30 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 2084
 842. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cisek w 2019 roku
  Wyświetleń: 2081
 843. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 2077
 844. Postanowienie Nr IUR.6220.6.2019 Wójta Gminy Cisek z 12 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 2070
 845. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. - SPORT
  Wyświetleń: 2066
 846. Zarządzenie Nr 44.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 2053
 847. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu za 2018 rok
  Wyświetleń: 2051
 848. Obwieszczenie Nr IUR.6733.4.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 23 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 2041
 849. Zaproszenie organizacji pozarządowych do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu
  Wyświetleń: 2038
 850. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek w 2019
  Wyświetleń: 2037
 851. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2037
 852. Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Łanach za 2018 rok
  Wyświetleń: 2024
 853. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2019 r. do 30 czerwca 2020
  Wyświetleń: 2022
 854. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2019
  Wyświetleń: 2015
 855. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie kolejowym przez teren gminy Cisek
  Wyświetleń: 2007
 856. Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 2005
 857. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2019 r. do 30 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 1996
 858. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1994
 859. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół w sezonie 2019/2020
  Wyświetleń: 1992
 860. Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Cisek za 2018 rok
  Wyświetleń: 1991
 861. Obwieszczenie Wójta Gminy o planie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 3 „Ryś” w K-Koźlu w sezonie łowieckim 2020/2021
  Wyświetleń: 1983
 862. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1977
 863. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - PRZEBUDOWA I REMONT DRÓG NA TERENIE GMINY CISEK
  Wyświetleń: 1974
 864. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do przedszkoli z terenu Gminy Cisek w ramach projektu Przedszkolaki poznają świat
  Wyświetleń: 1972
 865. OBWIESZCZENIE Zarządu Województwa Opolskiego o przyjęciu POP
  Wyświetleń: 1971
 866. Karta informacyjna nr 4/2019
  Wyświetleń: 1967
 867. Ogłoszenia o naborze rachmistrzów - Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 1964
 868. Obwieszczenie nr RGM.6151.5.2020 Wójta Gminy Cisek w sprawie kalendarza polowań zbiorczych na terenie gminy w sezonie łowieckim 2020/2021
  Wyświetleń: 1956
 869. Zawiadomienie o zwołaniu XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1956
 870. Zarządzenie nr 4 Wójta Gminy z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. - CARITAS
  Wyświetleń: 1953
 871. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018
  Wyświetleń: 1945
 872. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 roku
  Wyświetleń: 1923
 873. Obwieszczenie Nr GK.602.1.2021 Wójta Gminy Cisek o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska na lata 2021 - 2024
  Wyświetleń: 1913
 874. Obwieszczenie Wójta Gminy o planie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 1 „Knieja” w K-Koźlu w sezonie łowieckim 2020/2021
  Wyświetleń: 1903
 875. Ogłoszenie o unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek w roku 2020
  Wyświetleń: 1887
 876. Zawarcie umowy w 2021 roku
  Wyświetleń: 1875
 877. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w roku 2020/2021
  Wyświetleń: 1858
 878. Zawiadomienie o zwołaniu XXII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1858
 879. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 1857
 880. ZARZĄDZENIE Nr 100/2020 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 31 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 1854
 881. Ogłoszenie o usuwaniu folii rolniczych
  Wyświetleń: 1852
 882. OGŁOSZENIE o naborze uzupełniającym kandydatów na rachmistrzów spisowych
  Wyświetleń: 1836
 883. Zarządzenie Nr 53.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 23 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 1828
 884. Zawiadomienie o zwołaniu XXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1826
 885. Zawiadomienie o zwołaniu XXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1825
 886. Karta informacyjna nr 4/2020
  Wyświetleń: 1815
 887. Zarządzenie Nr 62.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 27 sierpnia 2020 roku
  Wyświetleń: 1807
 888. Ogłoszenie o usuwaniu folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej - II postępowanie
  Wyświetleń: 1804
 889. Zarządzenie nr 35.2020 Wójta Gminy z dnia 3 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 1803
 890. Rok 2022
  Wyświetleń: 1781
 891. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszowickim Lesie za 2019 rok
  Wyświetleń: 1780
 892. Zarządzenie Nr 78/2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 października 2020 roku
  Wyświetleń: 1778
 893. KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
  Wyświetleń: 1773
 894. Ogłoszenie z dnia 7 października 2019 roku o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1772
 895. Obwieszczenie Nr IUR.6220.12.2020 Wójta Gminy z dnia 14 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 1758
 896. Zarządzenie Nr 68.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 10 września 2020 roku
  Wyświetleń: 1757
 897. Zarządzenie nr 80/2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 15 października 2020 roku w sprawie formy i sposobu przeprowadzenia konsultacji z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
  Wyświetleń: 1755
 898. Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1750
 899. Zawiadomienie o zwołaniu XXI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1749
 900. Obwieszczenie nr IUR.6220.7. 2021 Wójta Gminy Cisek z 12 maja 2021 roku o wszczęciu postępowania i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1741
 901. Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok 2021/2022
  Wyświetleń: 1734
 902. OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych
  Wyświetleń: 1728
 903. Zarządzenie nr 34.2020 Wójta Gminy z dnia 3 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 1707
 904. Sprawozdania budżetowe za rok 2021
  Wyświetleń: 1705
 905. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. obsługi rady gminy
  Wyświetleń: 1688
 906. Zarządzenie Nr 93/2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 4 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 1682
 907. Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 21 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 1661
 908. ZARZĄDZENIE Nr 99/2020 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 31 grudnia 2020 roku
  Wyświetleń: 1658
 909. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2020 roku
  Wyświetleń: 1654
 910. Zarządzenie Nr 30.2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 8 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 1639
 911. Sprawozdania finansowe za rok 2020
  Wyświetleń: 1637
 912. Zarządzenie Nr 49.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 9 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 1627
 913. Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Cisek za 2019 rok
  Wyświetleń: 1613
 914. Zarządzenie Nr 50.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 9 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 1608
 915. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 1606
 916. Zarządzenie Nr 29.2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 8 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 1598
 917. Ogłoszenie z dnia 6 września 2019 roku o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1592
 918. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2022 roku
  Wyświetleń: 1590
 919. Zarządzenie Nr 48.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 9 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 1586
 920. Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Cisku za 2019 rok
  Wyświetleń: 1578
 921. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Łanach za 2019 rok
  Wyświetleń: 1554
 922. Sprawozdanie finansowe Gminy Cisek za 2019 rok
  Wyświetleń: 1549
 923. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu za 2019 rok
  Wyświetleń: 1544
 924. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2021 roku
  Wyświetleń: 1539
 925. Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. obsługi rady gminy w Urzędzie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1538
 926. Zawiadomienie o wydaniu decyzji zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych na rozpoznanie i udokumentowanie złoża kruszywa Kobylice IV
  Wyświetleń: 1525
 927. Złożone petycje w roku 2020
  Wyświetleń: 1519
 928. Karta informacyjna nr 5/2020
  Wyświetleń: 1517
 929. Obwieszczenie Nr GK.602.1.2021 Wójta Gminy Cisek o przyjęciu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku"
  Wyświetleń: 1514
 930. Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 21 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 1514
 931. Zarządzenie nr 40 Wójta Gminy Cisek z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 1509
 932. Sprawozdanie Finansowe Gminnego Przedszkola w Łanach za 2019 rok
  Wyświetleń: 1505
 933. Zawiadomienie o zwołaniu XXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1502
 934. Karta informacyjna nr 6/2020
  Wyświetleń: 1494
 935. Zarządzenie Nr 19 Wójta Gminy Cisek z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. SPORT
  Wyświetleń: 1488
 936. Zarządzenie Nr 20 Wójta Gminy Cisek z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. CARITAS
  Wyświetleń: 1479
 937. Zarządzenie nr 33.2020 Wójta Gminy z dnia 3 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 1475
 938. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisku za 2019 rok
  Wyświetleń: 1453
 939. Zawiadomienie nr IUR.6220.7.2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 8 lipca 2021 roku
  Wyświetleń: 1446
 940. Zawiadomienie o zwołaniu XXX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1443
 941. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 1429
 942. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2022 roku
  Wyświetleń: 1427
 943. Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2020
  Wyświetleń: 1418
 944. Budżet Gminy Cisek na 2021 rok
  Wyświetleń: 1415
 945. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1403
 946. Zawiadomienie o zwołaniu XXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1399
 947. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy oraz zgłaszania uwag
  Wyświetleń: 1390
 948. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2021/2022
  Wyświetleń: 1381
 949. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół w sezonie 2020/2021
  Wyświetleń: 1379
 950. Informacje dotyczące Narodowego Spisu Powszechnego 2021
  Wyświetleń: 1371
 951. Karta informacyjna nr 9/2020
  Wyświetleń: 1365
 952. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika USC
  Wyświetleń: 1363
 953. Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1360
 954. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie projektu robót geologicznych w Kobylicach
  Wyświetleń: 1356
 955. Obwieszczenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1353
 956. Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2020
  Wyświetleń: 1352
 957. Karta informacyjna nr 8/2020
  Wyświetleń: 1347
 958. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1344
 959. Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
  Wyświetleń: 1336
 960. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2021 – 2024 z perspektywą do 2028 roku
  Wyświetleń: 1324
 961. Karta informacyjna nr 7/2020
  Wyświetleń: 1322
 962. Informacja Ministerstwa Klimatu i Środowiska o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1311
 963. Zawiadomienie o zwołaniu XXIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1307
 964. Konkursy i konsultacje 2022
  Wyświetleń: 1304
 965. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do przedszkoli z terenu Gminy Cisek w ramach projektu Przedszkolaki poznają świat
  Wyświetleń: 1298
 966. Informacja o unieważnieniu postępowania na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów - II postępowanie
  Wyświetleń: 1293
 967. Obwieszczenie Nr IUR.6220.2.2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 7 września 2021 r. zawiadamiające strony postępowania o przekazaniu uzupełnień i wyjaśnień
  Wyświetleń: 1292
 968. Zawiadomienie o zwołaniu XXVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1292
 969. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 4 czerwca 2021 roku
  Wyświetleń: 1285
 970. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cisek w 2020 roku
  Wyświetleń: 1285
 971. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2021 Wójta Gminy w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1281
 972. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1275
 973. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i remont dróg na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1270
 974. Informacja o unieważnieniu postępowania na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów
  Wyświetleń: 1269
 975. Obwieszczenie nr IUR.6220.7.2021 Wójta Gminy Cisek z 10 sierpnia 2021 roku zawiadamiające strony postępowania w sprawie budowy budynku inwentarskiego w Przewozie o dalszym toku postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1256
 976. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na dostawę oleju opałowego
  Wyświetleń: 1255
 977. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku
  Wyświetleń: 1255
 978. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie 2020/2021
  Wyświetleń: 1254
 979. Obwieszczenie nr IUR.6220.9.2021 Wójta Gminy Cisek z 19 sierpnia 2021 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 1250
 980. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 8 lipca 2021 roku
  Wyświetleń: 1242
 981. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1233
 982. Zawiadomienie o zwołaniu XXVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1231
 983. INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku
  Wyświetleń: 1228
 984. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1223
 985. Zawiadomienie o zwołaniu XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1201
 986. Obwieszczenie nr IUR.6220.7.2021 Wójta Gminy Cisek z 15 września 2021 roku zawiadamiające strony postępowania w sprawie budowy budynku inwentarskiego w Przewozie o przekazaniu Wójtowi Gminy dokumentów uzupełniających
  Wyświetleń: 1196
 987. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
  Wyświetleń: 1191
 988. OBWIESZCZENIE Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie przystąpienia do opracowania projektu uchwały
  Wyświetleń: 1188
 989. Zawarcie umowy w 2022 roku
  Wyświetleń: 1187
 990. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2021 roku
  Wyświetleń: 1183
 991. Obwieszczenie Nr IUR.6220.9.2021 Wójta Gminy z dnia 4 października 2021 r. o zgromadzonych dokumentach w sprawie budowy wiaty inwentarskiej w Dzielnicy
  Wyświetleń: 1182
 992. Zarządzenie w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego
  Wyświetleń: 1168
 993. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 1147
 994. Obwieszczenie Nr RGM.6151.3.2021 Wójta Gminy o planie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 3 „Ryś” w K-Koźlu w sezonie łowieckim 2021/2022
  Wyświetleń: 1142
 995. Przetarg - Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1133
 996. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 1127
 997. Obwieszczenie Wójta Gminy o planie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 1 „Knieja” w K-Koźlu w sezonie łowieckim 2021/2022
  Wyświetleń: 1118
 998. Ogłoszenie o zawarciu umowy na zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu Gminy Cisek w ramach projektu Droga w przyszłość – nauka przez eksperymenty
  Wyświetleń: 1118
 999. Uchwała nr XXXV/194/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2022
  Wyświetleń: 1106
 1000. Informacja o wyniku przeprowadzonego pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 1092
 1001. Obwieszczenie nr IUR.6220.7.2021 Wójta Gminy Cisek z 27 października 2021 roku zawiadamiające strony postępowania w sprawie budowy budynku inwentarskiego w Przewozie o przekazaniu Wójtowi Gminy odpowiedzi na uwagi i wnioski oraz dalszym toku uzgodnień
  Wyświetleń: 1089
 1002. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2021 Wójta Gminy zawiadamiające o możliwości zapoznania się z aktami sprawy
  Wyświetleń: 1088
 1003. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1071
 1004. Przetarg - Sukcesywne dostawy oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2021 – 2022
  Wyświetleń: 1065
 1005. Karta informacyjna nr 1/2021
  Wyświetleń: 1057
 1006. Złożone petycje w roku 2021
  Wyświetleń: 1056
 1007. Zarządzenie Nr 86/2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 4 listopada 2021 r.w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie Łany przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez przetargu
  Wyświetleń: 1049
 1008. Uchwała nr XXIV/130/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2021
  Wyświetleń: 1045
 1009. Obwieszczenie nr RGM.6151.2.2021 Wójta Gminy Cisek w sprawie kalendarza polowań zbiorczych na terenie gminy w sezonie łowieckim 2021/2021
  Wyświetleń: 1039
 1010. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do przedszkoli z terenu Gminy Cisek w ramach projektu "Przedszkolaki poznają świat"
  Wyświetleń: 1024
 1011. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do przedszkoli z terenu Gminy Cisek w ramach projektu Przedszkolaki poznają świat
  Wyświetleń: 1022
 1012. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszowickim Lesie za 2020 rok
  Wyświetleń: 1018
 1013. Zarządzenie Nr 87/2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 listopada 2021 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1012
 1014. ZARZĄDZENIE Nr 102/2021 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 29 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 1011
 1015. Karta informacyjna nr 7/2021
  Wyświetleń: 1010
 1016. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
  Wyświetleń: 1006
 1017. Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2021
  Wyświetleń: 1005
 1018. Karta informacyjna nr 10/2021
  Wyświetleń: 1004
 1019. Obwieszczenie nr IUR.6220.11.2021 Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1002
 1020. Informacja o wyniku drugiego naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi rady gminy
  Wyświetleń: 993
 1021. Zawiadomienie o zwołaniu XXXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 993
 1022. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 986
 1023. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi rady gminy
  Wyświetleń: 984
 1024. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu pożarniczego Star 244L
  Wyświetleń: 982
 1025. Przetarg - Przebudowa ul. Wodnej w Cisku
  Wyświetleń: 979
 1026. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Łanach za 2020 rok
  Wyświetleń: 976
 1027. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2021 Wójta Gminy z dnia 28 grudnia 2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 970
 1028. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu za 2020 rok
  Wyświetleń: 962
 1029. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2022 roku
  Wyświetleń: 962
 1030. Karta informacyjna nr 8/2021
  Wyświetleń: 958
 1031. Przetarg - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w 2022 roku
  Wyświetleń: 954
 1032. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr IUR.6220.2.2021 w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 948
 1033. Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Cisku za 2020 rok
  Wyświetleń: 943
 1034. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 942
 1035. Zaproszenie Wójta Gminy do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 941
 1036. ZARZĄDZENIE Nr 101/2021 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 29 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 937
 1037. Karta informacyjna nr 14/2021
  Wyświetleń: 934
 1038. Zawiadomienie o zwołaniu XXXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 930
 1039. Karta informacyjna nr 3/2021
  Wyświetleń: 928
 1040. Sprawozdanie Finansowe Gminnego Przedszkola w Łanach za 2020 rok
  Wyświetleń: 928
 1041. Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Cisek - Projekty z udziałem środków UE za 2020 rok
  Wyświetleń: 925
 1042. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2022/2023
  Wyświetleń: 923
 1043. Sprawozdanie finansowe Gminy Cisek za 2020 rok
  Wyświetleń: 922
 1044. Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Cisek za 2020 rok
  Wyświetleń: 920
 1045. Karta informacyjna nr 4/2021
  Wyświetleń: 917
 1046. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku
  Wyświetleń: 917
 1047. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisku za 2020 rok
  Wyświetleń: 913
 1048. Karta informacyjna nr 16/2021
  Wyświetleń: 911
 1049. Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2020
  Wyświetleń: 911
 1050. Karta informacyjna nr 11/2021
  Wyświetleń: 910
 1051. Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok 2022/2023
  Wyświetleń: 903
 1052. Karta informacyjna nr 13/2021
  Wyświetleń: 902
 1053. Budżet Gminy Cisek na 2022 rok
  Wyświetleń: 894
 1054. Karta informacyjna nr 17/2021
  Wyświetleń: 891
 1055. Karta informacyjna nr 2/2021
  Wyświetleń: 887
 1056. Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2020
  Wyświetleń: 878
 1057. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 876
 1058. Karta informacyjna nr 5/2021
  Wyświetleń: 875
 1059. Karta informacyjna nr 6/2021
  Wyświetleń: 873
 1060. Zarządzenie nr 88/2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie formy i sposobu przeprowadzenia konsultacji z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
  Wyświetleń: 872
 1061. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2022 Wójta Gminy o przekazaniu Aneksu do Raportu oraz uzyskaniu opinii
  Wyświetleń: 863
 1062. Obwieszczenia 2022 rok
  Wyświetleń: 855
 1063. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2020
  Wyświetleń: 854
 1064. Karta informacyjna nr 9/2021
  Wyświetleń: 840
 1065. Informacja z otwarcia ofert na przebudowę i modernizację dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 831
 1066. Karta informacyjna nr 12/2021
  Wyświetleń: 825
 1067. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2022 Wójta Gminy Cisek z 21 stycznia 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 824
 1068. Karta informacyjna nr 15/2021
  Wyświetleń: 823
 1069. Przetarg - Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cisek do szkół wraz z zapewnieniem opieki w 2022 roku
  Wyświetleń: 817
 1070. Karta informacyjna nr 29/2021
  Wyświetleń: 815
 1071. Karta informacyjna nr 32/2021
  Wyświetleń: 814
 1072. Zarządzenie Nr 85/2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie Cisek przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bez przetargu
  Wyświetleń: 799
 1073. Karta informacyjna nr 21/2021
  Wyświetleń: 792
 1074. Karta informacyjna nr 30/2021
  Wyświetleń: 785
 1075. Karta informacyjna nr 25/2021
  Wyświetleń: 783
 1076. Obwieszczenie nr IUR.6220.4.2022 Wójta Gminy Cisek z 1 lutego 2022 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie budowy budynku inwentarskiego w Przewozie o przekazaniu Wójtowi Gminy dwóch uzupełnień do raportu oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 783
 1077. Informacja z otwarcia ofert na sukcesywne dostawy oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2021 – 2022
  Wyświetleń: 781
 1078. Informacja o unieważnieniu Przetargu na przebudowę i modernizację dróg na terenie gminy Cisek Cz.II
  Wyświetleń: 761
 1079. Karta informacyjna nr 28/2021
  Wyświetleń: 759
 1080. Karta informacyjna nr 33/2021
  Wyświetleń: 755
 1081. Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. zamówień publicznych i dróg
  Wyświetleń: 755
 1082. Karta informacyjna nr 23/2021
  Wyświetleń: 749
 1083. Karta informacyjna nr 26/2021
  Wyświetleń: 747
 1084. Obwieszczenie Wójta Gminy o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cisek
  Wyświetleń: 739
 1085. Karta informacyjna nr 27/2021
  Wyświetleń: 736
 1086. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane Przebudowa ul. Wodnej w Cisku
  Wyświetleń: 732
 1087. Karta informacyjna nr 31/2021
  Wyświetleń: 728
 1088. Karta informacyjna nr 34/2021
  Wyświetleń: 728
 1089. Informacja z otwarcia ofert na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w 2022 roku
  Wyświetleń: 714
 1090. Karta informacyjna nr 20/2021
  Wyświetleń: 714
 1091. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i modernizację dróg na terenie gminy Cisek cz.I
  Wyświetleń: 713
 1092. Karta informacyjna nr 24/2021
  Wyświetleń: 696
 1093. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w 2022 roku
  Wyświetleń: 695
 1094. Karta informacyjna nr 1/2022
  Wyświetleń: 690
 1095. Karta informacyjna nr 19/2021
  Wyświetleń: 683
 1096. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na sukcesywne dostawy oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2021 - 2022
  Wyświetleń: 682
 1097. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022
  Wyświetleń: 675
 1098. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę i modernizację dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 672
 1099. Karta informacyjna nr 35/2021
  Wyświetleń: 669
 1100. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywne dostawy oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2021 – 2022
  Wyświetleń: 666
 1101. Informacja z otwarcia ofert na przebudowę ul. Wodnej w Cisku
  Wyświetleń: 662
 1102. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż samochodu pożarniczego Star 244L
  Wyświetleń: 655
 1103. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w 2022 roku
  Wyświetleń: 653
 1104. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ul. Wodnej w Cisku
  Wyświetleń: 652
 1105. Karta informacyjna nr 18/2021
  Wyświetleń: 652
 1106. Karta informacyjna nr 22/2021
  Wyświetleń: 636
 1107. Obwieszczenie nr IUR.6220.3.2022 Wójta Gminy Cisek z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie umorzenia postępowania
  Wyświetleń: 632
 1108. Karta informacyjna nr 3/2022
  Wyświetleń: 625
 1109. Przetarg - Rozbudowa i przebudowa budynku byłego dworca PKP w Sukowicach na potrzeby sołectwa
  Wyświetleń: 613
 1110. Karta informacyjna nr 2/2022
  Wyświetleń: 612
 1111. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  Wyświetleń: 612
 1112. Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. - OPIEKA
  Wyświetleń: 605
 1113. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usługi serwisu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 600
 1114. Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. - SPORT
  Wyświetleń: 598
 1115. Informacja z otwarcia ofert na dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cisek do szkół wraz z zapewnieniem opieki w 2022 roku
  Wyświetleń: 569
 1116. Obwieszczenie Nr IUR.6733.3.2022 Wójta Gminy z dnia 15 kwietnia 2022 roku
  Wyświetleń: 530
 1117. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 519
 1118. OGŁOSZENIE - Wniosek o preferencyjny zakup węgla
  Wyświetleń: 497
 1119. Obwieszczenie Nr IUR.6220.2.2022 Wójta Gminy Cisek z dnia 31 marca 2022 r. o przedłożeniu dodatkowych dokumentów Wójtowi Gminy oraz o terminie załatwienia sprawy
  Wyświetleń: 494
 1120. Zarządzenie nr 18.2022 Wójta Gminy Cisek z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 493
 1121. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 486
 1122. Przetarg - Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cisek do szkół wraz z zapewnieniem opieki w 2022 roku - II postępowanie
  Wyświetleń: 475
 1123. Przetarg - Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Kobylice
  Wyświetleń: 468
 1124. Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. księgowości jednostek budżetowych
  Wyświetleń: 464
 1125. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cisek do szkół wraz z zapewnieniem opieki w 2022 r.
  Wyświetleń: 464
 1126. Obwieszczenie Nr IUR.6220.2.2022 Wójta Gminy Cisek z dnia 11 marca 2022 o wezwaniu Inwestora do uzupełnienia dokumentów
  Wyświetleń: 459
 1127. Zawiadomienie o przeprowadzonej dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek - II wyłożenie
  Wyświetleń: 443
 1128. Obwieszczenie nr IUR.6220.4.2022 Wójta Gminy Cisek z 4 kwietnia 2022 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie budowy budynku inwentarskiego w Przewozie
  Wyświetleń: 439
 1129. Zarządzenie nr 17.2022 Wójta Gminy Cisek z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 431
 1130. Obwieszczenie nr IUR.6220.4.2022 Wójta Gminy Cisek z 22 marca 2022 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie budowy budynku inwentarskiego w Przewozie o wpłynięciu do Wójta Gminy następnych dokumentów w sprawie
  Wyświetleń: 430
 1131. Obwieszczenie Nr IUR.6733.4.2022 Wójta Gminy z dnia 7 kwietnia 2022 roku
  Wyświetleń: 428
 1132. Przetarg - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach
  Wyświetleń: 424
 1133. Sprawozdania finansowe za rok 2021
  Wyświetleń: 412
 1134. Obwieszczenie Nr IUR.6733.2.2022 Wójta Gminy z dnia 15 kwietnia 2022 roku
  Wyświetleń: 409
 1135. Obwieszczenie Nr IUR.6733.4.2022 Wójta Gminy z dnia 16 marca 2022 roku
  Wyświetleń: 406
 1136. Zarządzenie Nr 35.2022 Wójta Gminy Cisek z dnia 6 maja 2022 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonych w obrębie Kobylice przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bez przetargu
  Wyświetleń: 400
 1137. Informacja o wynikach naboru na wolne, urzędnicze stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i dróg
  Wyświetleń: 397
 1138. Zarządzenie nr 2 Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny
  Wyświetleń: 396
 1139. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 382
 1140. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2022 roku
  Wyświetleń: 381
 1141. Obwieszczenie Nr IUR.6833.1.2022 Wójta Gminy z dnia 25 lutego 2022 roku
  Wyświetleń: 380
 1142. Obwieszczenie nr IUR.6733.3.2022 Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego ROSZOWICKI LAS
  Wyświetleń: 378
 1143. ZAKUP WĘGLA
  Wyświetleń: 377
 1144. Zawiadomienie o zwołaniu XLIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 372
 1145. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Cisek na lata 2021-2026
  Wyświetleń: 367
 1146. Informacja o wynikach naboru na wolne, urzędnicze stanowisko pracy ds. księgowości jednostek budżetowych
  Wyświetleń: 365
 1147. Obwieszczenie nr IUR.6733.2.2022 Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego KOBYLICE
  Wyświetleń: 363
 1148. Zawiadomienie o zwołaniu XL nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 361
 1149. Obwieszczenie nr IUR.6220.4.2022 Wójta Gminy Cisek z 21 czerwca 2022 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie budowy budynku inwentarskiego w Przewozie
  Wyświetleń: 340
 1150. Obwieszczenie nr IUR.6220.4.2022 Wójta Gminy Cisek z 3 czerwca 2022 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie budowy budynku inwentarskiego w Przewozie
  Wyświetleń: 340
 1151. Obwieszczenie Nr IUR.6220.2.2022 Wójta Gminy z dnia 30 maja 2022 r. o przedłożeniu dodatkowych dokumentów Wójtowi Gminy oraz o terminie załatwienia sprawy
  Wyświetleń: 338
 1152. Obwieszczenie Nr IUR.6220.2.2022 Wójta Gminy z dnia 4 sierpnia 2022 r. o możliwości zapoznania się z aktami sprawy
  Wyświetleń: 335
 1153. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego
  Wyświetleń: 323
 1154. Obwieszczenie Nr IUR.6733.5.2022 Wójta Gminy z dnia 13 lipca 2022 roku
  Wyświetleń: 321
 1155. Obwieszczenie Nr IUR.6220.2.2022 Wójta Gminy z dnia 12 lipca 2022 r. o przekazaniu przez Inwestora uzupełnień i wyjaśnień do Raportu
  Wyświetleń: 314
 1156. Informacja o przystąpieniu Gminy Cisek do zakupu węgla
  Wyświetleń: 309
 1157. Karta informacyjna nr 8/2022
  Wyświetleń: 307
 1158. Zawiadomienie o zwołaniu XLI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 305
 1159. Zarządzenie Nr 55.2022 Wójta Gminy Cisek z 5 sierpnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 303
 1160. Obwieszczenie nr IUR.6733.6.2022 Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego ROSZOWICKI LAS
  Wyświetleń: 302
 1161. Przetarg - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR
  Wyświetleń: 294
 1162. Karta informacyjna nr 6/2022
  Wyświetleń: 293
 1163. Zawiadomienie o zwołaniu XLII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 288
 1164. Przetarg - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach - II postępowanie
  Wyświetleń: 284
 1165. Informacja z otwarcia ofert na dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cisek do szkół wraz z zapewnieniem opieki w 2022 roku - II postępowanie
  Wyświetleń: 283
 1166. Obwieszczenie nr IUR.6220.4.2022 Wójta Gminy Cisek z 25 lipca 2022 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie budowy budynku inwentarskiego w Przewozie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 280
 1167. Zarządzenie Nr 67/2022 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 września 2022 roku
  Wyświetleń: 277
 1168. Informacja z otwarcia ofert na rozbudowę i przebudowę budynku byłego dworca PKP w Sukowicach na potrzeby sołectwa
  Wyświetleń: 274
 1169. Przetarg - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach - IV postępowanie
  Wyświetleń: 272
 1170. Zawiadomienie nr DOŚ-RG.7422.24.2022.JJ Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 270
 1171. Zawiadomienie o zwołaniu XLIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 270
 1172. Karta informacyjna nr 7/2022
  Wyświetleń: 260
 1173. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CISEK
  Wyświetleń: 256
 1174. Przetarg - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach - III postępowanie
  Wyświetleń: 254
 1175. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
  Wyświetleń: 251
 1176. Karta informacyjna nr 4/2022
  Wyświetleń: 246
 1177. Obwieszczenie Nr IUR.6220.4.2022 Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu macior i odchowu prosiąt do warchlaków wraz z częścią socjalno-laboratoryjną a także niezbędną infrastrukturą towarzyszącą
  Wyświetleń: 244
 1178. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cisek do szkół wraz z zapewnieniem opieki w 2022 roku - II postępowanie
  Wyświetleń: 238
 1179. Informacja z otwarcia ofert na budowę dróg na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Kobylice
  Wyświetleń: 238
 1180. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cisek do szkół wraz z zapewnieniem opieki w 2022 roku - II postępowanie
  Wyświetleń: 236
 1181. Obwieszczenie Nr IUR.6220.2.2022 Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "ROSZOWICE" w miejscowości Roszowice, gmina Cisek, powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, województwo opolskie
  Wyświetleń: 233
 1182. Obwieszczenie Nr IUR.6733.5.2022 Wójta Gminy z dnia 13 czerwca 2022 w sprawie wszczęcia postępowania
  Wyświetleń: 232
 1183. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 232
 1184. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach
  Wyświetleń: 232
 1185. Karta informacyjna nr 10/2022
  Wyświetleń: 230
 1186. Informacja z otwarcia ofert na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach
  Wyświetleń: 229
 1187. Przetarg na Sukcesywne dostawy oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2022 – 2023
  Wyświetleń: 225
 1188. Obwieszczenie nr IUR.6733.10.2022 Wójta Gminy z dnia 4 października 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 224
 1189. Przetarg na Budowę pompowni ścieków i stacji zlewczej ścieków dowożonych w Landzmierzu (Biadaczów)
  Wyświetleń: 223
 1190. Karta informacyjna nr 5/2022
  Wyświetleń: 218
 1191. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na rozbudowę i przebudowę budynku byłego dworca PKP w Sukowicach na potrzeby sołectwa
  Wyświetleń: 216
 1192. Karta informacyjna nr 11/2022
  Wyświetleń: 215
 1193. Zawiadomienie o zwołaniu XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 213
 1194. Karta informacyjna nr 9/2022
  Wyświetleń: 211
 1195. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę dróg na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Kobylice
  Wyświetleń: 210
 1196. Zawiadomienie o zwołaniu XLV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 210
 1197. Przetarg na Sukcesywną dostawę opału do jednostek organizacyjnych Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2022/2023
  Wyświetleń: 208
 1198. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę i przebudowę budynku byłego dworca PKP w Sukowicach na potrzeby sołectwa
  Wyświetleń: 207
 1199. Karta informacyjna nr 13/2022
  Wyświetleń: 207
 1200. Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Cisku za 2021
  Wyświetleń: 205
 1201. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszowickim Lesie za 2021 rok
  Wyświetleń: 204
 1202. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisku za 2021 rok
  Wyświetleń: 202
 1203. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2021
  Wyświetleń: 200
 1204. Karta informacyjna nr 12/2022
  Wyświetleń: 199
 1205. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu za 2021 rok
  Wyświetleń: 197
 1206. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Łanach za 2021 rok
  Wyświetleń: 197
 1207. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Budowę dróg na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Kobylice
  Wyświetleń: 195
 1208. Sprawozdanie finansowe Gminy Cisek za 2021 rok
  Wyświetleń: 195
 1209. Karta informacyjna nr 14/2022
  Wyświetleń: 192
 1210. Przetarg - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina”
  Wyświetleń: 192
 1211. Sprawozdanie Finansowe Gminnego Przedszkola w Łanach za 2021
  Wyświetleń: 192
 1212. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Roszowickim Lesie
  Wyświetleń: 185
 1213. Zarządzenie nr 74/2022 Wójta Gminy Cisek z dnia 7 października 2022 r. w sprawie formy i sposobu przeprowadzenia konsultacji z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
  Wyświetleń: 185
 1214. Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Cisek za 2021 rok
  Wyświetleń: 183
 1215. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 183
 1216. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 179
 1217. Informacja z otwarcia ofert na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR
  Wyświetleń: 178
 1218. Obwieszczenie nr IUR.6733.11.2022 Wójta Gminy z dnia 11 października 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 178
 1219. Wniosek o preferencyjny zakup węgla od 2 stycznia 2023 r.
  Wyświetleń: 178
 1220. Zawiadomienie o zwołaniu XLVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 176
 1221. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych
  Wyświetleń: 175
 1222. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 174
 1223. Informacja z otwarcia ofert na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach - III postępowanie
  Wyświetleń: 173
 1224. Obwieszczenie Nr IUR.6733.11.2022 Wójta Gminy z dnia 4 listopada 2022 roku
  Wyświetleń: 170
 1225. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach II postępowanie
  Wyświetleń: 170
 1226. Informacja z otwarcia ofert na Sukcesywne dostawy oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2022 - 2023
  Wyświetleń: 169
 1227. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach - III postępowanie
  Wyświetleń: 168
 1228. Informacja z otwarcia ofert na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach II postępowanie
  Wyświetleń: 167
 1229. Zarządzenie nr 75.2022 Wójta Gminy Cisek z 17 października 2022 r.
  Wyświetleń: 167
 1230. Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2021
  Wyświetleń: 166
 1231. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku
  Wyświetleń: 163
 1232. Zawiadomienie o zwołaniu XLIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 162
 1233. Przetarg - Sukcesywna dostawa opału do jednostek organizacyjnych Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2022/2023 – II postępowanie
  Wyświetleń: 159
 1234. Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 158
 1235. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR
  Wyświetleń: 156
 1236. Karta informacyjna nr 21/2022
  Wyświetleń: 156
 1237. Karta informacyjna nr 20/2022
  Wyświetleń: 154
 1238. Zawiadomienie Wójta o wydaniu decyzji nr IUR.6220.2.2022 z dnia 17 listopada 2022 o przeniesienie środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ”Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „ROSZOWICE”
  Wyświetleń: 154
 1239. Informacja z otwarcia ofert na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Błażejowicach - IV postępowanie
  Wyświetleń: 153
 1240. Karta informacyjna nr 18/2022
  Wyświetleń: 153
 1241. Obwieszczenie Nr GKR.6151.8.2022 Wójta Gminy o planie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 3 „Ryś” w K-Koźlu w sezonie łowieckim 2022/2023
  Wyświetleń: 153
 1242. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie wydania koncesji
  Wyświetleń: 150
 1243. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR
  Wyświetleń: 149
 1244. Przetarg - Budowa kanalizacji w Cisku - Etap II
  Wyświetleń: 147
 1245. Karta informacyjna nr 16/2022
  Wyświetleń: 146
 1246. Informacja z otwarcia ofert na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina”
  Wyświetleń: 145
 1247. Przetarg - Budowa pompowni ścieków i stacji zlewczej ścieków dowożonych w Landzmierzu (Biadaczów) – II postępowanie
  Wyświetleń: 145
 1248. Karta informacyjna nr 15/2022
  Wyświetleń: 142
 1249. Karta informacyjna nr 17/2022
  Wyświetleń: 142
 1250. Obwieszczenie nr GKR.6151.7.2022 Wójta Gminy Cisek w sprawie kalendarza polowań zbiorczych na terenie gminy w sezonie łowieckim 2022/2023
  Wyświetleń: 142
 1251. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 142
 1252. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Sukcesywne dostawy oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2022 – 2023
  Wyświetleń: 141
 1253. Karta informacyjna nr 23/2022
  Wyświetleń: 136
 1254. Karta informacyjna nr 19/2022
  Wyświetleń: 134
 1255. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa nieruchomość
  Wyświetleń: 134
 1256. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina
  Wyświetleń: 128
 1257. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Modernizację stacji uzdatniania wody w Błażejowicach – IV postępowanie
  Wyświetleń: 126
 1258. Informacja z otwarcia ofert na na Sukcesywną dostawę opału do jednostek organizacyjnych Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2022/2023
  Wyświetleń: 125
 1259. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na sukcesywne dostawy opału do jednostek organizacyjnych Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2022/2023
  Wyświetleń: 125
 1260. Karta informacyjna nr 22/2022
  Wyświetleń: 124
 1261. Przetargi i zamówienia w 2023 roku
  Wyświetleń: 123
 1262. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Cyfrowa Gmina
  Wyświetleń: 122
 1263. Przetarg - Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cisek do szkół wraz z zapewnieniem opieki w okresie 02.01.2023 do 23.06.2023 r.
  Wyświetleń: 121
 1264. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Budowę pompowni ścieków i stacji zlewczej ścieków dowożonych w Landzmierzu (Biadaczów)
  Wyświetleń: 119
 1265. Zawiadomienie o zwołaniu XLVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 117
 1266. Konsultacje społeczne dotyczące projektu zmiany Statutów Sołectw Gminy Cisek
  Wyświetleń: 115
 1267. Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
  Wyświetleń: 114
 1268. Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
  Wyświetleń: 112
 1269. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Sukcesywne dostawy oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2022 – 2023
  Wyświetleń: 112
 1270. Zaproszenie Wójta Gminy do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 112
 1271. ZARZĄDZENIE Nr 117/2022 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 30 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 112
 1272. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Roboty budowlane Modernizacja stacji uzdatniania wody w Błażejowicach - IV postępowanie
  Wyświetleń: 109
 1273. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na Sukcesywne dostawy opału do jednostek organizacyjnych Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2022/2023
  Wyświetleń: 109
 1274. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Projektu Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko
  Wyświetleń: 106
 1275. Przetarg - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w 2023 r.
  Wyświetleń: 106
 1276. Obwieszczenie Nr IUR.6733.1.2023 Wójta Gminy Cisek z dnia 17 stycznia 2023 r.
  Wyświetleń: 102
 1277. Informacja z otwarcia ofert na Budowę pompowni ścieków i stacji zlewczej ścieków dowożonych w Landzmierzu (Biadaczów)
  Wyświetleń: 97
 1278. ZARZĄDZENIE Nr 118/2022 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 30 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 92
 1279. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na Budowę pompowni ścieków i stacji zlewczej ścieków dowożonych w Landzmierzu (Biadaczów)
  Wyświetleń: 91
 1280. Informacja z otwarcia ofert na Sukcesywne dostawy opału do jednostek organizacyjnych Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2022/2023 – II postępowanie
  Wyświetleń: 88
 1281. Informacja z otwarcia ofert na budowę pompowni ścieków i stacji zlewczej ścieków dowożonych w Landzmierzu (Biadaczów) – II postępowanie
  Wyświetleń: 86
 1282. Zawiadomienie o zwołaniu L sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 86
 1283. Obwieszczenie Nr IUR.6220.1.2023 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 stycznia 2023 r.
  Wyświetleń: 78
 1284. Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
  Wyświetleń: 78
 1285. Informacja o wyniku przeprowadzonego pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cisek
  Wyświetleń: 71
 1286. UCHWAŁA NR XLVIII/263/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 71
 1287. Obwieszczenia 2023 rok
  Wyświetleń: 66
 1288. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę pompowni ścieków i stacji zlewczej ścieków dowożonych w Landzmierzu (Biadaczów) – II postępowanie
  Wyświetleń: 64
 1289. Rekrutacja do szkół podstawowych 2023/2024
  Wyświetleń: 63
 1290. UCHWAŁA NR XLVIII/264/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 62
 1291. Obwieszczenie Nr IUR.6733.2.2023 Wójta Gminy z dnia 20 stycznia 2023 r. o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań
  Wyświetleń: 61
 1292. Rekrutacja do przedszkoli 2023/2024
  Wyświetleń: 60
 1293. Budżet Gminy Cisek na 2023 rok
  Wyświetleń: 58
 1294. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Sukcesywne dostawy opału do jednostek organizacyjnych Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2022/2023 – II postępowanie
  Wyświetleń: 58
 1295. Karta informacyjna nr 24/2022
  Wyświetleń: 58
 1296. Zarządzenie nr 7/2023 Wójta Gminy Cisek z 26 stycznia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem na okres do 3 lat w trybie bez przetargu i ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 57
 1297. Zawiadomienie o zwołaniu LI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 53
 1298. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Sukcesywne dostawy opału do jednostek organizacyjnych Gminy Cisek w sezonie grzewczym 2022/2023 – II postępowanie
  Wyświetleń: 52
 1299. Zawarcie umowy w 2023 roku
  Wyświetleń: 52
 1300. Zawiadomienie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Remont koryta rzeki Odry w km 82+250 - 82+600
  Wyświetleń: 50
 1301. Obwieszczenie Wójta Gminy Bierawa o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Remont koryta rzeki Odry w km 82+250 - 82+600
  Wyświetleń: 49
 1302. Zarządzenie Nr 10/2023 Wójta Gminy Cisek z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany
  Wyświetleń: 49
 1303. Zarządzenie nr 6/2023 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w trybie bez przetargu i ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 49
 1304. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2023 roku
  Wyświetleń: 49
 1305. Konsultacje dotyczące zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii
  Wyświetleń: 43
 1306. Rok 2023
  Wyświetleń: 42
 1307. Karta informacyjna nr 27/2022
  Wyświetleń: 41
 1308. Karta informacyjna nr 32/2022
  Wyświetleń: 41
 1309. Karta informacyjna nr 29/2022
  Wyświetleń: 40
 1310. Informacja z otwarcia ofert na Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cisek do szkół wraz z zapewnieniem opieki w okresie 02.01.2023 do 23.06.2023 r.
  Wyświetleń: 39
 1311. Karta informacyjna nr 26/2022
  Wyświetleń: 38
 1312. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w 2023 r.
  Wyświetleń: 37
 1313. Karta informacyjna nr 30/2022
  Wyświetleń: 37
 1314. Karta informacyjna nr 31/2022
  Wyświetleń: 36
 1315. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2023 roku
  Wyświetleń: 36
 1316. Karta informacyjna nr 28/2022
  Wyświetleń: 35
 1317. Karta informacyjna nr 25/2022
  Wyświetleń: 34
 1318. Konkursy i konsultacje 2023
  Wyświetleń: 34
 1319. Informacja z otwarcia ofert na Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w 2023 roku
  Wyświetleń: 33
 1320. Informacja z otwarcia ofert w Przetargu - Budowa kanalizacji w Cisku - Etap II
  Wyświetleń: 31
 1321. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023
  Wyświetleń: 31
 1322. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cisek do szkół wraz z zapewnieniem opieki w okresie 02.01.2023 do 23.06.2023 r.
  Wyświetleń: 30
 1323. Karta informacyjna nr 33/2022
  Wyświetleń: 28
 1324. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie wydania koncesji nr 130/2022 na wydobywanie kruszywa ze złoża "Roszowice"
  Wyświetleń: 27
 1325. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w 2023 r.
  Wyświetleń: 25
 1326. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Budowę pompowni ścieków i stacji zlewczej ścieków dowożonych w Landzmierzu (Biadaczów) – II postępowanie
  Wyświetleń: 22
 1327. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cisek do szkół wraz z zapewnieniem opieki w okresie 02.01.2023 do 23.06.2023 r.
  Wyświetleń: 20
 1328. Karta informacyjna nr 2/2023
  Wyświetleń: 19
 1329. Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
  Wyświetleń: 19
 1330. Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
  Wyświetleń: 19
 1331. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usługi serwisu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 19
 1332. Karta informacyjna nr 1/2023
  Wyświetleń: 17
 1333. Karta informacyjna nr 3/2023
  Wyświetleń: 16
 1334. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2023 roku
  Wyświetleń: 8
 1335. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2023 roku
  Wyświetleń: 4