Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
740074780147124598235353953650614965605360304174100
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
599704631347771431684447956488403065136543560452595533358183
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
5284267417761858306969926745216299556780721756864474556100292
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
446613130055811572355937838701426295248855112712866727856343
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
255792830427607274512901626476343803493836152583044017541998
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
159631296514978180721996218267186401887218765202641948822536
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000576864494156341301613372
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 95017
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 64685
 3. Przetargi i zamówienia w 2014 roku
  Wyświetleń: 52838
 4. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Urzędu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 21874
 5. Konkursy i konsultacje 2014
  Wyświetleń: 20420
 6. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2015 roku
  Wyświetleń: 17818
 7. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 17158
 8. Konkursy i konsultacje 2016
  Wyświetleń: 15763
 9. Praca w Urzędzie Gminy, oferty, wyniki naboru
  Wyświetleń: 15539
 10. Obwieszczenia 2014 rok
  Wyświetleń: 15479
 11. Obwieszczenia 2016 rok
  Wyświetleń: 14804
 12. Przetargi i zamówienia w 2018 roku
  Wyświetleń: 14259
 13. Protokoły z Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 13795
 14. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 13376
 15. Zawiadomienia innych organów i instytucji
  Wyświetleń: 12964
 16. Formularze i druki
  Wyświetleń: 12473
 17. Przetargi i zamówienia w 2017 roku
  Wyświetleń: 12350
 18. Rok 2013
  Wyświetleń: 12052
 19. Przetargi i zamówienia w 2016 roku
  Wyświetleń: 11296
 20. Zawiadomienia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 11288
 21. Obwieszczenia 2015 rok
  Wyświetleń: 11250
 22. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 10949
 23. Ogólne informacje o Urzędzie
  Wyświetleń: 10838
 24. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 10799
 25. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 10671
 26. Zadania Gminy
  Wyświetleń: 10602
 27. Sołectwa w Gminie Cisek
  Wyświetleń: 10553
 28. Informacje
  Wyświetleń: 10526
 29. Wybory do rad gmin, powiatów, sejmiku województwa oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów w 2014 roku
  Wyświetleń: 10500
 30. Konkursy i konsultacje 2018
  Wyświetleń: 10415
 31. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 10332
 32. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 10150
 33. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH
  Wyświetleń: 10085
 34. Obwieszczenia 2017 rok
  Wyświetleń: 10054
 35. Statut Gminy Cisek
  Wyświetleń: 10040
 36. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 9869
 37. Polityka prywatności serwisu bip.cisek.pl
  Wyświetleń: 9847
 38. Gmina Cisek
  Wyświetleń: 9841
 39. Mienie komunalne gminy Cisek
  Wyświetleń: 9831
 40. Ustawy zasadnicze
  Wyświetleń: 9789
 41. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
  Wyświetleń: 9761
 42. Wybory samorządowe 2006
  Wyświetleń: 9754
 43. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 9532
 44. Pobierz programy
  Wyświetleń: 9500
 45. Oświadczenia majątkowe kierowników
  Wyświetleń: 9381
 46. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 9294
 47. Gminny Ośrodek Kultury w Cisku
  Wyświetleń: 9281
 48. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 9280
 49. Skład osobowy Rady Gminy Cisek w kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 9057
 50. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2018 roku
  Wyświetleń: 9055
 51. Ogólna
  Wyświetleń: 9024
 52. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 8983
 53. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 8923
 54. Rok 2017
  Wyświetleń: 8865
 55. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 8813
 56. Zawarcie umowy w 2018 roku
  Wyświetleń: 8767
 57. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 8736
 58. Przetargi i zamówienia w 2019 roku
  Wyświetleń: 8709
 59. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 8597
 60. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2018 Wójta Gminy o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego linii napowietrznej i kablowej
  Wyświetleń: 8590
 61. Referendum ogólnokrajowe 2015
  Wyświetleń: 8554
 62. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek na lata 2008-2032
  Wyświetleń: 8497
 63. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 8462
 64. Przetargi i zamówienia w 2015 roku
  Wyświetleń: 8461
 65. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Cisek na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 8454
 66. Konkursy i konsultacje 2015
  Wyświetleń: 8395
 67. Plany odnowy miejscowości gminy Cisek
  Wyświetleń: 8379
 68. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 8371
 69. Gminne Przedszkole w Cisku
  Wyświetleń: 8281
 70. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek
  Wyświetleń: 8272
 71. Oświadczenia majątkowe Wójta
  Wyświetleń: 8206
 72. Praca w Gminnych Przedszkolach
  Wyświetleń: 8184
 73. Praca w Publicznych Szkołach Podstawowych
  Wyświetleń: 8135
 74. Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 8070
 75. Kompetencje Rady Gminy
  Wyświetleń: 8068
 76. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 8051
 77. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2014 roku
  Wyświetleń: 8022
 78. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 7978
 79. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2016 roku
  Wyświetleń: 7966
 80. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 7890
 81. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2011 roku
  Wyświetleń: 7829
 82. Zawarcie umowy w 2014 roku
  Wyświetleń: 7794
 83. Kompetencje i zakres działania
  Wyświetleń: 7792
 84. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2015
  Wyświetleń: 7745
 85. Rejestr instytucji kultury Gminy Cisek
  Wyświetleń: 7731
 86. Gminne Przedszkole w Łanach
  Wyświetleń: 7642
 87. Strategia Rozwoju Gminy Cisek 2016-2025
  Wyświetleń: 7626
 88. Praca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cisku, oferty, wyniki naboru
  Wyświetleń: 7519
 89. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łanach
  Wyświetleń: 7459
 90. Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 7286
 91. Rok 2015
  Wyświetleń: 7247
 92. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cisek
  Wyświetleń: 7139
 93. Przepisy prawne dotyczące petycji
  Wyświetleń: 7114
 94. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Cisek w okręgu wyborczym nr 9 zarządzone na dzień 23 października 2016 roku
  Wyświetleń: 7054
 95. Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 7051
 96. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 6955
 97. Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (ZPGN) dla Subregionu Kędzierzyńsko–Kozielskiego
  Wyświetleń: 6850
 98. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2017 roku
  Wyświetleń: 6815
 99. Publiczna Szkoła Podstawowa w Landzmierzu
  Wyświetleń: 6748
 100. Karta informacyjna nr 3/2013
  Wyświetleń: 6638
 101. Rok 2012
  Wyświetleń: 6535
 102. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora PSP Cisek
  Wyświetleń: 6527
 103. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 6506
 104. Rok 2016
  Wyświetleń: 6477
 105. Wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 6449
 106. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Cisek na lata 2015 - 2017
  Wyświetleń: 6405
 107. Praca w stowarzyszeniach i związkach
  Wyświetleń: 6354
 108. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016
  Wyświetleń: 6352
 109. Rok 2014
  Wyświetleń: 6336
 110. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek
  Wyświetleń: 6302
 111. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2016 roku
  Wyświetleń: 6250
 112. Konkursy i konsultacje 2017
  Wyświetleń: 6212
 113. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 6126
 114. Wybory ławników 2007
  Wyświetleń: 6121
 115. Zawiadomienie o zwołaniu XXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 6111
 116. Rok 2019
  Wyświetleń: 6078
 117. Zarządzenie nr 73/2018 z dnia 25 września 2015 roku
  Wyświetleń: 6031
 118. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2017 roku
  Wyświetleń: 6030
 119. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 6018
 120. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.141.2014.MD.2 RDOŚ w Opolu z dnia 29 września 2014 roku
  Wyświetleń: 5972
 121. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.464.2017.MP Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 5943
 122. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 5938
 123. Karta informacyjna nr 4/2013
  Wyświetleń: 5921
 124. Gminny Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 5920
 125. Zawiadomienie o zwołaniu XXVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5873
 126. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5830
 127. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności oraz wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o wydanie zezwolenia
  Wyświetleń: 5798
 128. Obwieszczenia 2018 rok
  Wyświetleń: 5772
 129. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 5723
 130. Karta informacyjna nr 4/2018
  Wyświetleń: 5691
 131. Zawarcie umowy w 2015 roku
  Wyświetleń: 5588
 132. Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych
  Wyświetleń: 5569
 133. Złożone petycje w latach 2016 do 2019
  Wyświetleń: 5458
 134. Zawiadomienie o zwołaniu XXVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 5414
 135. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 5413
 136. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 5342
 137. Zarządzenie nr 28 Wójta Gminy z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 5326
 138. Wykaz szkół, które otrzymały dotację z budżetu
  Wyświetleń: 5325
 139. Obwieszczenie Nr DOŚ-III.7322.29.2017.AK Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 5300
 140. Ogłoszenie o przetargu na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 5292
 141. Zarządzenie Nr 7 Wójta Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 5279
 142. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cisek na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 5261
 143. Zarządzenie nr 2 Wójta Gminy Cisek z 5 stycznia 2016 roku
  Wyświetleń: 5245
 144. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
  Wyświetleń: 5230
 145. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju dotyczące budowy gazociągu Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska-Czechy)
  Wyświetleń: 5189
 146. Zawarcie umowy w 2016 roku
  Wyświetleń: 5104
 147. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2018 roku
  Wyświetleń: 5087
 148. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.14 z 10 lipca 2017 roku
  Wyświetleń: 5060
 149. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 5046
 150. Karta informacyjna nr 14/2013
  Wyświetleń: 5034
 151. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze na to stanowisko i wynikach naboru
  Wyświetleń: 4999
 152. Dane teleadresowe, statut ośrodka
  Wyświetleń: 4927
 153. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018
  Wyświetleń: 4899
 154. Akty prawne dotyczące wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 4898
 155. Karta informacyjna nr 10/2017
  Wyświetleń: 4876
 156. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2018 r. do 30 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 4862
 157. Przetarg nieograniczony na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 4855
 158. Zawiadomienie o zwołaniu XXXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4853
 159. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 4849
 160. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 4831
 161. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 4813
 162. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola
  Wyświetleń: 4801
 163. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego
  Wyświetleń: 4801
 164. Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4794
 165. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2015 roku
  Wyświetleń: 4789
 166. Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 4786
 167. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2013 roku
  Wyświetleń: 4760
 168. Zawiadomienie o zwołaniu XXIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4760
 169. Przetarg na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 roku - II postępowanie
  Wyświetleń: 4734
 170. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
  Wyświetleń: 4722
 171. Przetarg na przewóz dzieci do przedszkoli, szkół i gimnazjum w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 4717
 172. Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Cisek
  Wyświetleń: 4706
 173. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn. "Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Cisek"
  Wyświetleń: 4632
 174. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4592
 175. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2017 roku
  Wyświetleń: 4588
 176. Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu uchwały
  Wyświetleń: 4586
 177. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy Cisek z 5 stycznia 2016 roku
  Wyświetleń: 4579
 178. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym i naborze na stanowisko do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz o wyniku naboru
  Wyświetleń: 4561
 179. Karta informacyjna nr 3/2015
  Wyświetleń: 4542
 180. Karta informacyjna nr 14/2017
  Wyświetleń: 4541
 181. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 4533
 182. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 4508
 183. Zarządzenie Nr 2 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 4493
 184. Zawiadomienie o zwołaniu XXXI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4460
 185. Zbiorcza informacja o złożonych petycjach
  Wyświetleń: 4414
 186. Elektroniczna Skrzynka Podawcza GOPS w Cisku
  Wyświetleń: 4407
 187. Karta informacyjna nr 9/2017
  Wyświetleń: 4389
 188. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 4304
 189. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 4289
 190. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4273
 191. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 4264
 192. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2015 roku
  Wyświetleń: 4257
 193. Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4226
 194. Zarządzenie nr 83 Wójta Gminy Cisek z 9 listopada 2015 roku
  Wyświetleń: 4224
 195. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę oleju opałowego w sezonie 2014/2015
  Wyświetleń: 4216
 196. Zawiadomienie o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4204
 197. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 4197
 198. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 11 wrzesnia 2014 roku XXXVI posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4195
 199. Uchwały, wytyczne, wyjaśnienia i informacje PKW w sprawie przeprowadzenia wyborów. Komunikaty Komisarza Wyborczego. Obwieszczenia. Druki wyborcze
  Wyświetleń: 4188
 200. Oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Caritas Diecezji Opolskiej
  Wyświetleń: 4152
 201. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 4142
 202. Karta informacyjna nr 4/2014
  Wyświetleń: 4129
 203. Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na dzierżawę nieruchomości
  Wyświetleń: 4122
 204. Budżet Gminy Cisek na 2014 rok
  Wyświetleń: 4108
 205. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
  Wyświetleń: 4098
 206. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4095
 207. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 4091
 208. Zawiadomienie nr WOOŚ.074.76.2014.IM.2 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 5 sierpnia 2014 roku
  Wyświetleń: 4088
 209. Zadania, rodzaje pomocy i zasiłki
  Wyświetleń: 4080
 210. Informacja ogólna o zasadach naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 4061
 211. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4052
 212. Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 4016
 213. Rejestr Dzialalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4016
 214. Zawarcie umowy w 2017 roku
  Wyświetleń: 4010
 215. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi gminnej nr 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 4008
 216. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2018 roku
  Wyświetleń: 3986
 217. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2016 roku
  Wyświetleń: 3986
 218. Przetarg na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki Żuk A11
  Wyświetleń: 3956
 219. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 3938
 220. Karta informacyjna nr 2/2017
  Wyświetleń: 3934
 221. Przetarg na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2017 r. do 30 czerwca 2018 roku
  Wyświetleń: 3927
 222. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 3917
 223. Przetarg nieograniczony na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 3910
 224. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3905
 225. Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisku
  Wyświetleń: 3903
 226. Karta informacyjna nr 5/2013
  Wyświetleń: 3899
 227. Karta informacyjna nr 6/2013
  Wyświetleń: 3899
 228. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3898
 229. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2012 roku
  Wyświetleń: 3887
 230. Budżet Gminy Cisek na 2015 rok
  Wyświetleń: 3877
 231. Komunikat Dyrektora PSP Landzmierz z dnia 28 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 3866
 232. Zarządzenie Nr 30 Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 3864
 233. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie wyboru ławników
  Wyświetleń: 3855
 234. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2018/2019
  Wyświetleń: 3846
 235. Uchwały, obwieszczenia, komunikaty i informacje Gminnej Komisji Wyborczej w Cisku
  Wyświetleń: 3845
 236. Zawiadomienie nr IUR.6220.7.2017 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3843
 237. Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3835
 238. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2007 roku
  Wyświetleń: 3808
 239. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane
  Wyświetleń: 3804
 240. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 3793
 241. Zawiadomienie nr IUR.6730.7.2016 Wójta Gminy Cisek z dnia 21 stycznia 2016 r. o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 3786
 242. Zawiadomienie o zwołaniu XXIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3775
 243. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2011 roku
  Wyświetleń: 3753
 244. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Biura
  Wyświetleń: 3752
 245. Budżet Gminy Cisek na 2012 rok
  Wyświetleń: 3750
 246. Zawiadomienie o zwołaniu V sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3746
 247. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 3741
 248. Zawiadomienie o zwołaniu I sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3741
 249. Konkurs ofert na wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3736
 250. Karta informacyjna nr 8/2017
  Wyświetleń: 3734
 251. Obwieszczenia nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 3729
 252. Zarządzenie nr 53 Wójta Gminy z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 3726
 253. Karta informacyjna nr 15/2017
  Wyświetleń: 3724
 254. Gminny Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3707
 255. Zarządzenie nr 76 Wójta Gminy Cisek z 7 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 3698
 256. Karta informacyjna nr 1/2018
  Wyświetleń: 3683
 257. Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3683
 258. Oświadczenia majątkowe składane przez Wójta Gminy w czasie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 3678
 259. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2010 roku
  Wyświetleń: 3678
 260. Zarządzenie nr 93 Wójta Gminy Cisek w sprawie ogłoszenia pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 3671
 261. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2019 roku
  Wyświetleń: 3670
 262. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2008 roku
  Wyświetleń: 3660
 263. Przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 3654
 264. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2015 roku
  Wyświetleń: 3653
 265. Budżet Gminy Cisek na 2010 rok
  Wyświetleń: 3648
 266. Budżet Gminy Cisek na 2013 rok
  Wyświetleń: 3646
 267. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3644
 268. Informacje i druki dotyczące utworzenia komitetu wyborczego
  Wyświetleń: 3642
 269. Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu
  Wyświetleń: 3627
 270. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2012 roku
  Wyświetleń: 3624
 271. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2009 roku
  Wyświetleń: 3613
 272. Statut, rada pedagogiczna i rada rodziców
  Wyświetleń: 3611
 273. Transmisja obrad Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3610
 274. Karta informacyjna nr 9/2013
  Wyświetleń: 3605
 275. Wykaz decyzji Wójta Gminy wydanych na podstawie art. 50 i 59 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które wygasły z dniem 1 stycznia 2018 roku
  Wyświetleń: 3601
 276. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2005 roku
  Wyświetleń: 3594
 277. Budżet Gminy Cisek na 2008 rok
  Wyświetleń: 3584
 278. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 3581
 279. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 20 października 2014 roku XXXVII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3576
 280. Budżet Gminy Cisek na 2011 rok
  Wyświetleń: 3571
 281. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2008 roku
  Wyświetleń: 3568
 282. Informacje i uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3564
 283. Komunikaty i postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu
  Wyświetleń: 3557
 284. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2013 roku
  Wyświetleń: 3545
 285. Budżet Gminy Cisek na 2007 rok
  Wyświetleń: 3541
 286. Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu, możliwości zapoznania się i wnoszenia uwag do projektu dokumentu
  Wyświetleń: 3535
 287. Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3531
 288. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej
  Wyświetleń: 3530
 289. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3525
 290. Gminna Komisja Wyborcza w Cisku
  Wyświetleń: 3519
 291. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2006 roku
  Wyświetleń: 3518
 292. Statut, rada pedagogiczna i rada rodziców
  Wyświetleń: 3515
 293. Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert
  Wyświetleń: 3501
 294. Informacja ZPD.271.2.7.2018 z dnia 3 października 2018 roku o unieważnieniu postępowania w części III Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Sukowice ul. Kolejowa
  Wyświetleń: 3500
 295. Budżet Gminy Cisek na 2009 rok
  Wyświetleń: 3498
 296. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 3496
 297. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015
  Wyświetleń: 3488
 298. Karta informacyjna nr 11/2013
  Wyświetleń: 3483
 299. Karta informacyjna nr 3/2014
  Wyświetleń: 3482
 300. Rok 2018
  Wyświetleń: 3481
 301. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska na lata 2017 - 2020
  Wyświetleń: 3480
 302. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2006 roku
  Wyświetleń: 3480
 303. Lista szkół prowadzonych przez Gminę Cisek, które w 2016 roku otrzymały dotację celową z budżetu państwa
  Wyświetleń: 3478
 304. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku
  Wyświetleń: 3476
 305. Karta informacyjna nr 4/2015
  Wyświetleń: 3473
 306. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2005 roku
  Wyświetleń: 3467
 307. Zawiadomienie Nr IUR.6220.4.2015 Wójta Gminy o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3467
 308. Karta informacyjna nr 11/2017
  Wyświetleń: 3465
 309. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 5 października 2017 roku
  Wyświetleń: 3464
 310. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2011 roku
  Wyświetleń: 3455
 311. Zarządzenia i obwieszczenia Wójta Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3449
 312. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2009 roku
  Wyświetleń: 3447
 313. Karta informacyjna nr 4/2017
  Wyświetleń: 3446
 314. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3443
 315. Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy w sprawie dzierżawy nieruchomości w Błażejowicach bez przetargu
  Wyświetleń: 3441
 316. Karta informacyjna nr 8/2013
  Wyświetleń: 3440
 317. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2010 roku
  Wyświetleń: 3435
 318. Karta informacyjna nr 1/2013
  Wyświetleń: 3431
 319. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2016 roku
  Wyświetleń: 3431
 320. Budżet Gminy Cisek na 2006 rok
  Wyświetleń: 3428
 321. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2016 roku
  Wyświetleń: 3422
 322. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2007 roku
  Wyświetleń: 3421
 323. Zawiadomienie nr IUR.6220.8.2014 Wójta Gminy Cisek o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 3419
 324. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych
  Wyświetleń: 3418
 325. Zarządzenie nr 61 Wójta Gminy z dnia 4 września 2015 roku
  Wyświetleń: 3401
 326. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość w związku z budową wału
  Wyświetleń: 3388
 327. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 3385
 328. Zawiadomienie i zwołaniu VI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3379
 329. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2016 Wójta Gminy o prowadzonym postępowaniu w sprawie punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 3379
 330. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 3376
 331. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 3376
 332. Ocena Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cisek
  Wyświetleń: 3376
 333. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2004 roku
  Wyświetleń: 3375
 334. Karta informacyjna nr 16/2017
  Wyświetleń: 3368
 335. Karta informacyjna nr 1/2014
  Wyświetleń: 3364
 336. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działkę w Przewozie
  Wyświetleń: 3361
 337. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działki w Przewozie
  Wyświetleń: 3360
 338. Wybory ławników sądowych na kadencję 2008-2011
  Wyświetleń: 3352
 339. Wójt Gminy zaprasza
  Wyświetleń: 3351
 340. Karta informacyjna nr 12/2013
  Wyświetleń: 3337
 341. Informacja ZPD.271.2.4.2017 z dnia 25 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania w części I Przebudowa nawierzchni dróg
  Wyświetleń: 3332
 342. Karta informacyjna nr 1/2017
  Wyświetleń: 3331
 343. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców
  Wyświetleń: 3329
 344. Karta informacyjna nr 5/2015
  Wyświetleń: 3328
 345. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 1 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 3328
 346. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy
  Wyświetleń: 3325
 347. Zarządzenie Nr 61 Wójta Gminy z dnia 18 sierpnia 2017 roku
  Wyświetleń: 3324
 348. Statut, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców,
  Wyświetleń: 3322
 349. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 3302
 350. Karta informacyjna nr 10/2013
  Wyświetleń: 3295
 351. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.10
  Wyświetleń: 3291
 352. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół i przedszkoli w sezonie 2017/2018
  Wyświetleń: 3291
 353. Karta informacyjna nr 1/2012
  Wyświetleń: 3290
 354. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 3286
 355. Obwieszczenie Urzędu Gminy Polska Cerekiew o odwieszeniu postępowania
  Wyświetleń: 3285
 356. Karta informacyjna nr 2/2012
  Wyświetleń: 3280
 357. Karta informacyjna nr 7/2013
  Wyświetleń: 3270
 358. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy odszkodowawczej Miejsce Odrzańskie
  Wyświetleń: 3263
 359. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 3257
 360. Informacja dla przedsiębiorców zamierzających prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 3255
 361. Karta informacyjna nr 5/2012
  Wyświetleń: 3254
 362. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania
  Wyświetleń: 3253
 363. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 3245
 364. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ścieżki rowerowej
  Wyświetleń: 3243
 365. Wyniki ponownego głosowania na kandydatów na Wójta Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3243
 366. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą Wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3241
 367. Budżet Gminy Cisek na 2005 rok
  Wyświetleń: 3240
 368. Zarządzenie Nr 32 z dnia 27 kwietnia 2015 roku
  Wyświetleń: 3240
 369. Budżet Gminy Cisek na 2016 rok
  Wyświetleń: 3237
 370. Uchwały, obwieszczenia i komunikaty Gminnej Komisji Wyborczej w Cisku
  Wyświetleń: 3233
 371. Zarządzenie nr 1 Wójta Gminy Cisek w sprawie ogłoszenia drugiego nieograniczonego przetargu ustnego , ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Sukowicach, stanowiącej własność Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3231
 372. Zawiadomienie o zwołaniu VII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3230
 373. Karta informacyjna nr 3/2017
  Wyświetleń: 3225
 374. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych oraz kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 3211
 375. Karta informacyjna nr 4/2012
  Wyświetleń: 3207
 376. Karta informacyjna nr 5/2018
  Wyświetleń: 3207
 377. Karta informacyjna nr 6/2018
  Wyświetleń: 3207
 378. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 3201
 379. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2015 roku
  Wyświetleń: 3199
 380. Karta informacyjna nr 7/2012
  Wyświetleń: 3189
 381. Karta informacyjna nr 13/2013
  Wyświetleń: 3181
 382. Przetarg nieograniczony na przewóz dzieci do przedszkoli, szkół i gimnazjum w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 3173
 383. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 25 sierpnia 2014 roku XXXV posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3165
 384. Protokóły z obrad Rady Gminy Cisek w 2004 roku
  Wyświetleń: 3159
 385. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 3155
 386. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy odszkodowawczej Podlesie
  Wyświetleń: 3147
 387. Zawiadomienie o zwołaniu X sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3146
 388. Skład osobowy Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3145
 389. Rejony obsługi
  Wyświetleń: 3142
 390. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania
  Wyświetleń: 3141
 391. Karta informacyjna nr 3/2012
  Wyświetleń: 3128
 392. Zarządzenie nr 70 Wójta Gminy z dnia 7 października 2015 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości
  Wyświetleń: 3123
 393. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie utworzenia obwodów do głosowania
  Wyświetleń: 3119
 394. Karta informacyjna nr 8/2012
  Wyświetleń: 3116
 395. Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 3102
 396. Zawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3102
 397. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.3
  Wyświetleń: 3101
 398. Karta informacyjna nr 6/2012
  Wyświetleń: 3100
 399. Zarządzenie nr 5 Wójta Gminy Cisek z 16 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych
  Wyświetleń: 3089
 400. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3086
 401. Zarządzenie nr 68 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 września 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany
  Wyświetleń: 3076
 402. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 3064
 403. Zawiadomienie o zwołaniu XIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 3064
 404. Obwieszczenie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
  Wyświetleń: 3062
 405. Lista szkół prowadzonych przez Gminę Cisek, które w 2018 roku otrzymały wsparcie finansowe realizacji w 2018 r. zadania publicznego
  Wyświetleń: 3057
 406. Zarządzenie nr 6 Wójta Gminy Cisek z 16 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 3051
 407. Karta informacyjna nr 7/2015
  Wyświetleń: 3047
 408. Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 3046
 409. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 3045
 410. Karta informacyjna nr 2/2016
  Wyświetleń: 3042
 411. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego
  Wyświetleń: 3041
 412. Karta informacyjna nr 2/2014
  Wyświetleń: 3035
 413. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego w wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację budowy drogi gminnej nr 108216 O w Cisku (Kotliny)
  Wyświetleń: 3033
 414. Przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 3024
 415. Informacja ZPD.271.2.3.2017 z dnia 17 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania na dostawę oleju opałowego
  Wyświetleń: 3020
 416. Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenie pierwszego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kobylicach
  Wyświetleń: 3016
 417. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.7
  Wyświetleń: 3004
 418. Gminny Program Ochrony Środowiska wraz z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 2997
 419. Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.074.27.2014.IM.3 z dnia 23 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 2997
 420. Zarządzenie Nr 125/2014 Wójta Gminy z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2994
 421. Zawiadomienie o zwołaniu XXI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2993
 422. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 2987
 423. Karta informacyjna nr 1/2016
  Wyświetleń: 2985
 424. Zawiadomienia o zwołaniu sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 2981
 425. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 2980
 426. Budżet Gminy Cisek na 2004 rok
  Wyświetleń: 2977
 427. Konkursy i konsultacje 2019
  Wyświetleń: 2975
 428. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania
  Wyświetleń: 2975
 429. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2014 r. do 31 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 2968
 430. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu w dniu 26 czerwca 2014 roku decyzji Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.25
  Wyświetleń: 2952
 431. Karta informacyjna nr 3/2018
  Wyświetleń: 2949
 432. Karta informacyjna nr 9/2015
  Wyświetleń: 2949
 433. Zawiadomienie Nr DOŚ-II.7422.1.13.2015.JJ Marszałka Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 2948
 434. Karta informacyjna nr 10/2015
  Wyświetleń: 2947
 435. Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego
  Wyświetleń: 2946
 436. Zarządzenie nr 64 Wójta Gminy Cisek w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Cisek w trybie bez przetargu
  Wyświetleń: 2940
 437. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 26 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 2940
 438. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 2932
 439. Zawiadomienie Wójta Gminy Cisek o wydaniu obwieszczenia nr IUR.6220.8.2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2931
 440. Zawiadomienie o zwołaniu XXII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2926
 441. Obwieszczenie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 1 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2923
 442. Zarządzenie nr 19 Wójta Gminy Cisek z 20 lutego 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych
  Wyświetleń: 2911
 443. Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 2908
 444. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 2905
 445. Zawiadomienie o zwołaniu XV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2905
 446. Uchwała Nr XXXI/152/09 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2901
 447. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. – II postępowanie
  Wyświetleń: 2896
 448. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2014 roku
  Wyświetleń: 2889
 449. Wybory sołtysów i rad sołeckich 2019
  Wyświetleń: 2889
 450. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.21 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 28 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 2885
 451. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK z dnia 31 lipca 2017 roku
  Wyświetleń: 2884
 452. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr IUR.6220.8.2014 przez Wójta Gminy Cisek z dnia 4 lipca 2014 roku
  Wyświetleń: 2883
 453. Karta informacyjna nr 2/2013
  Wyświetleń: 2876
 454. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Przewozie
  Wyświetleń: 2874
 455. Zarządzenie nr 92 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 2871
 456. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 12 listopada 2014 roku XXXVIII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2868
 457. Budżet Gminy Cisek na 2017 rok
  Wyświetleń: 2867
 458. Obwieszczenie nr IUR.6730.3.2014 Wójta Gminy Cisek z 31 stycznia 2014 roku
  Wyświetleń: 2862
 459. Zarządzenie nr 93 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 2862
 460. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy Cisek z 20 lutego 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2852
 461. Zawiadomienie Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.5 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 17 października 2013 roku
  Wyświetleń: 2852
 462. Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy Cisek z 2 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 2851
 463. Uchwała nr XI/62/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2847
 464. Zarządzenie Nr 82 Wójta Gminy Cisek z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych w trybie przetargu, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2846
 465. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2844
 466. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 2837
 467. Uchwała Nr XII/70/2015 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  Wyświetleń: 2837
 468. Uchwała nr XXX/180/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2018
  Wyświetleń: 2834
 469. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji nr IN.V.7844.9.2012.MHB z dnia 30 czerwca 2014 roku i nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności
  Wyświetleń: 2833
 470. Karta informacyjna nr 6/2016
  Wyświetleń: 2828
 471. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 2828
 472. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Ladzmierzu
  Wyświetleń: 2826
 473. Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości w Roszowicach
  Wyświetleń: 2825
 474. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2017-2020 wraz z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 2821
 475. Zawiadomienie o zwołaniu XVI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2818
 476. Zarządzenie nr 32/2014 Wójta Gminy Cisek z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2813
 477. Uchwała Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  Wyświetleń: 2805
 478. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego na wniosek strony postępowania
  Wyświetleń: 2800
 479. Uchwała Nr XXXI/153/09 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/102/2008 Rady Gminy Cisek z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadanych psów, terminów płatności i sposobu jej poboru oraz zwolnień w tym podatku
  Wyświetleń: 2793
 480. Karta informacyjna nr 8/2015
  Wyświetleń: 2789
 481. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2014/2014
  Wyświetleń: 2789
 482. Informacja nr ZPD.271.2.4.2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku o unieważnieniu postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 2788
 483. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2018 r. do 30 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 2785
 484. Karta informacyjna nr 3/2016
  Wyświetleń: 2785
 485. Wójt Gminy Cisek - Rajmund Frischko
  Wyświetleń: 2785
 486. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 2784
 487. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej pomyłki
  Wyświetleń: 2783
 488. Zawiadomienie o zwołaniu XI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2776
 489. Karta informacyjna nr 2/2015
  Wyświetleń: 2774
 490. Karta informacyjna nr 6/2015
  Wyświetleń: 2771
 491. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2767
 492. Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kobylicach
  Wyświetleń: 2757
 493. Obwieszczenie Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego Nr BA.6744.4.2014 z 23 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 2753
 494. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Cisek na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 2749
 495. Karta informacyjna nr 12/2017
  Wyświetleń: 2749
 496. Karta informacyjna nr 1/2015
  Wyświetleń: 2747
 497. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 2739
 498. Uchwała Nr XXXIX/247/2010 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie podziału Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 2730
 499. Uchwała Rady Gminy Cisek w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do przeprowadzenia wyborów do rady gminy
  Wyświetleń: 2729
 500. Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek - II postępowanie
  Wyświetleń: 2728
 501. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
  Wyświetleń: 2727
 502. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji nr IN.V.7844.9.2012.MHB w dniu 30 czerwca 2014 roku
  Wyświetleń: 2722
 503. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu na wniosek strony postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 2721
 504. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nabytą na cele przeciwpowodziowe nieruchomość w Podlesiu
  Wyświetleń: 2719
 505. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek - Roszowicki Las
  Wyświetleń: 2713
 506. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2708
 507. Budżet Gminy Cisek na 2018 rok
  Wyświetleń: 2700
 508. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej nr 108212 O Cisek - Steblów
  Wyświetleń: 2696
 509. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 2693
 510. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 2691
 511. Zawiadomienie o zwołaniu XXXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2689
 512. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę zabytkowego budynku komunalnego w Dzielnicy
  Wyświetleń: 2684
 513. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 14 listopada 2006 o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego - wyciąg
  Wyświetleń: 2681
 514. Zarządzenie Wojewody Opolskiego Nr 41/10 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2010r.
  Wyświetleń: 2675
 515. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 2674
 516. Dane teleadresowe PSP Cisek
  Wyświetleń: 2671
 517. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 2670
 518. Skład osobowy Rady Gminy Cisek w kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 2669
 519. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą nieruchomość w Podlesiu w związku z budową wału
  Wyświetleń: 2666
 520. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2017 roku
  Wyświetleń: 2661
 521. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2661
 522. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.12
  Wyświetleń: 2658
 523. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 2657
 524. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę ścieżki rowerowej
  Wyświetleń: 2655
 525. Zawiadomienie o zwołaniu XX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2655
 526. Zawiadomienie o zwołaniu XXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2652
 527. Ogłoszenie o przetargu na dostawę w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 2648
 528. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
  Wyświetleń: 2643
 529. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę przepustów w Łanach
  Wyświetleń: 2636
 530. Uchwała Nr XLIX/490/2006 w sprawie podziału województwa opolskiego na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa
  Wyświetleń: 2632
 531. Zawiadomienie nr IUR.6220.5.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wydobywania kruszywa naturalnego ze złoża KOBYLICE III
  Wyświetleń: 2632
 532. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 2628
 533. Zawiadomienie Wójta Gminy o wydaniu obwieszczenia nr IUR.6220.8.2016 z dnia 21 kwietnia 2016 roku
  Wyświetleń: 2628
 534. Rozporządzenie MSWiA z dnia 1 września 2010 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
  Wyświetleń: 2625
 535. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu na dowóz dzieci do szkół w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 2617
 536. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą nieruchomość
  Wyświetleń: 2616
 537. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2018 roku
  Wyświetleń: 2614
 538. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 2614
 539. Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy Cisek z 2 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 2603
 540. Zarządzenie Nr 77 Wójta Gminy Cisek z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę bez przetargu nieruchomości na okres do 3 lat, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2601
 541. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 2598
 542. Zarządzenie Nr 37 Wójta Gminy Cisek z 10 czerwca 2016 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2591
 543. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2589
 544. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 2580
 545. Zawiadomienie o ponownym przystąpieniu do badania i oceny ofert oraz wyborze oferty najkorzystniejszej na budowę kanalizacji sanitarnej w Landzmierzu
  Wyświetleń: 2576
 546. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 2574
 547. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2019 roku
  Wyświetleń: 2569
 548. Zawiadomienie nr IUR.6220.8.2017 Wójta Gminy z 4 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2562
 549. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydaniu w dniu 26 czerwca 2014 roku decyzji Nr WOOŚ.4210.8.2013.IM.24 i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy
  Wyświetleń: 2553
 550. Uchwała nr XXXVIII/232/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2019
  Wyświetleń: 2549
 551. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 2546
 552. Wybory do Sejmu i Senatu RP w 2019
  Wyświetleń: 2532
 553. Uchwała nr XXXIX/202/10 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz zwolnień od tych opłat na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2530
 554. Karta informacyjna nr 5/2016
  Wyświetleń: 2495
 555. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 5 grudnia 2017 r. o wolnym stanowisku urzędniczym oraz naborze na to stanowisko i wynikach naboru
  Wyświetleń: 2495
 556. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont dróg w gminie Cisek
  Wyświetleń: 2495
 557. Zapytanie ofertowe na świadczenie dostawy energii elektrycznej
  Wyświetleń: 2483
 558. Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy z 8 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 2483
 559. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 2482
 560. Zawiadomienie o zwołaniu XIX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2482
 561. Obwieszczenie nr IUR.6220.1.2014 Wójta Gminy Cisek z 14 stycznia 2014 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przebudowy ciągu dróg powiatowych Nr 1403 O Roszowice-Biadaczów i 1404 O Cisek-Bierawa
  Wyświetleń: 2471
 562. Zawiadomienie o zwołaniu XVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2466
 563. Karta informacyjna nr 9/2016
  Wyświetleń: 2462
 564. Zawiadomienie Nr IUR.6220.4.2015 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 grudnia 2015 roku o konieczności uzupełnienia raportu
  Wyświetleń: 2460
 565. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 2458
 566. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 2451
 567. Karta informacyjna nr 4/2016
  Wyświetleń: 2447
 568. Zawiadomienie o zwołaniu XVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2445
 569. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 24 marca 2014 roku XXXII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2435
 570. Karta informacyjna nr 7/2017
  Wyświetleń: 2431
 571. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2418
 572. Zarządzenie nr 29 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 maja 2016 roku
  Wyświetleń: 2412
 573. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na świadczenie usługi oświetleniowej
  Wyświetleń: 2408
 574. Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy z 8 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 2402
 575. Obwieszczenie z dnia 10 lutego 2014 roku Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej o uchyleniu decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia sprawy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wałów cofkowych Dzielniczki
  Wyświetleń: 2396
 576. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2018 Wójta Gminy z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki
  Wyświetleń: 2381
 577. Protokół z przeprowadzonych konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku
  Wyświetleń: 2377
 578. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Modernizacja dróg w gminie
  Wyświetleń: 2372
 579. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2016 Wójta Gminy o złożeniu przez Inwestora uzupełnienia do raportu, uzgodnienia warunków realizacji i uzyskania opinii sanitarnej dla punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 2366
 580. Karta informacyjna nr 7/2016
  Wyświetleń: 2364
 581. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2019 roku
  Wyświetleń: 2359
 582. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Podlesiu
  Wyświetleń: 2358
 583. Wójt Gminy zaprasza
  Wyświetleń: 2358
 584. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.3.2016.PS.15/MK1 z dnia 10 listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 2350
 585. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 2350
 586. Projekt rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2014 roku
  Wyświetleń: 2346
 587. Zarządzenie nr 47 Wójta Gminy Cisek w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2332
 588. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek - Roszowicki Las
  Wyświetleń: 2331
 589. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację dróg w gminie
  Wyświetleń: 2328
 590. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015
  Wyświetleń: 2327
 591. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 2323
 592. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
  Wyświetleń: 2317
 593. Uchwała nr XXXVII/224/2014 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2315
 594. Uchwała nr XXI/127/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2313
 595. Karta informacyjna nr 6/2017
  Wyświetleń: 2310
 596. Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2302
 597. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci do szkół w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 2300
 598. Zarządzenie nr 81 Wójta Gminy Cisek z 11 października 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2296
 599. Uchwała Nr XIII/81/2016 w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
  Wyświetleń: 2295
 600. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2017 roku
  Wyświetleń: 2288
 601. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 2270
 602. Obwieszczenia 2019 rok
  Wyświetleń: 2269
 603. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2016 roku
  Wyświetleń: 2267
 604. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 16 czerwca 2014 roku XXXIV posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2266
 605. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2262
 606. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2010-1014
  Wyświetleń: 2261
 607. Obwieszczenie Nr DOŚ-III.7322.29.2017.AK Dyrektora DOŚ UMWO
  Wyświetleń: 2255
 608. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację punktu skupu odpadów w Błażejowicach
  Wyświetleń: 2205
 609. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na modernizację drogi gminnej 108206 O Cisek-Roszowicki Las
  Wyświetleń: 2204
 610. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2197
 611. Wybory Ławników na kadencję 2020 - 2023
  Wyświetleń: 2193
 612. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2188
 613. Zawiadomienie Nr IUR.6220.23.2016 Wójta Gminy z dnia 28 grudnia 2016 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 2183
 614. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.3
  Wyświetleń: 2167
 615. Karta informacyjna nr 5/2017
  Wyświetleń: 2166
 616. Obwieszczenie nr IUR.6220.3.2017 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 2162
 617. Uchwała Rady Gminy Cisek nr XI/73/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  Wyświetleń: 2160
 618. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 17 lutego 2014 roku XXXI posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2160
 619. Sprawozdanie z dnia 4 listopada 2016 roku z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku
  Wyświetleń: 2159
 620. Karta informacyjna nr 8/2016
  Wyświetleń: 2141
 621. Budżet Gminy Cisek na 2014 rok
  Wyświetleń: 2140
 622. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na odtworzenie urządzeń wodno-melioracyjnych
  Wyświetleń: 2139
 623. Zawiadomienie o zwołaniu XXX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2136
 624. Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 28 kwietnia 2014 roku XXXIII posiedzenia Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2135
 625. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2017
  Wyświetleń: 2119
 626. Zawiadomienie o zwołaniu XXV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2119
 627. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 2118
 628. Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby zezwoleń oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży alkoholu
  Wyświetleń: 2115
 629. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek gminy w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 2109
 630. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę zestawu pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej
  Wyświetleń: 2093
 631. Uchwała nr XX/123/2012 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2079
 632. Uchwała nr XX/122/2012 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2078
 633. Sprawozdanie z dnia 08 listopada 2013 roku z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku
  Wyświetleń: 2073
 634. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2070
 635. Składy osobowe komisji stałych w kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 2064
 636. Uchwała nr XXIX/171/2013 Rady Gminy Cisek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2048
 637. Uchwała nr XL/204/10 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 2035
 638. Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 2034
 639. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek - II postępowanie
  Wyświetleń: 2031
 640. Uchwała nr XX/112/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 2026
 641. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 2008
 642. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2014 roku
  Wyświetleń: 2006
 643. Obwieszczenie nr IUR.6730.3.2014 Wójta Gminy Cisek o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
  Wyświetleń: 1986
 644. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację budowli przeciwpowodziowych w Podlesiu
  Wyświetleń: 1984
 645. Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 1983
 646. Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 1956
 647. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 1952
 648. Roczny program współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w 2017 roku
  Wyświetleń: 1948
 649. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cisek w 2018 roku
  Wyświetleń: 1945
 650. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2017 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 kwietnia 2017 roku
  Wyświetleń: 1941
 651. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.6
  Wyświetleń: 1909
 652. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Przewozie
  Wyświetleń: 1891
 653. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
  Wyświetleń: 1874
 654. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2019 roku
  Wyświetleń: 1862
 655. Informacja ZPD.271.2.2.2017 z dnia 5 października 2017 roku o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 1847
 656. ZARZĄDZENIE Nr 98/2018 WÓJTA GMINY CISEK z dnia 10 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1826
 657. Raporty o stanie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1807
 658. Karta informacyjna nr 13/2017
  Wyświetleń: 1781
 659. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 1771
 660. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 1765
 661. Zawiadomienie o zwołaniu XXXII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1746
 662. Konsultacje z radami pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami
  Wyświetleń: 1742
 663. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek gminy Cisek
  Wyświetleń: 1735
 664. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
  Wyświetleń: 1711
 665. Przetargi i zamówienia w 2020 roku
  Wyświetleń: 1698
 666. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w Miejscu Odrzańskim
  Wyświetleń: 1691
 667. Obwieszczenie Dyrektora DOŚ UMWO nr DOŚ-III.7322.12.2017.AK
  Wyświetleń: 1689
 668. Informacja ZPD.271.2.4.2017 z dnia 8 listopada 2017 roku o unieważnieniu postępowania w części II Przebudowa i remont dróg
  Wyświetleń: 1678
 669. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.11 z 21 czerwca 2017 roku
  Wyświetleń: 1670
 670. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość pod budowę wału
  Wyświetleń: 1638
 671. Zawiadomienie o zwołaniu XXXVIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1618
 672. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 1604
 673. Ogłoszenie o zamówieniu usługi na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1585
 674. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku
  Wyświetleń: 1553
 675. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 13 sierpnia 2019 roku
  Wyświetleń: 1542
 676. EBO - Elektroniczne Biuro Obywatela
  Wyświetleń: 1540
 677. ZARZĄDZENIE Nr 97/2018 WÓJTA GMINY z dnia 10 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1527
 678. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 8 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 1524
 679. Zawiadomienie nr IUR.6220.2.2018 Wójta Gminy z 27 marca 2018 roku o złożeniu przez inwestora uzupełnienia do raportu
  Wyświetleń: 1524
 680. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 1 grudnia 2017 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1508
 681. Zarządzenie nr 94/2018 Wójta Gminy Cisek z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1507
 682. Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 1489
 683. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. – II postępowanie
  Wyświetleń: 1488
 684. Budżet Gminy Cisek na 2019 rok
  Wyświetleń: 1483
 685. Zawiadomienie o zwołaniu I sesji nowo wybranej Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1476
 686. Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy z dnia 23 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 1468
 687. Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy z dnia 23 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 1446
 688. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 11 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 1443
 689. Zawiadomienie o ilości złożonych ofert i teście kwalifikacyjnym na wakujące stanowisko księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1437
 690. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10.05.2020 r.
  Wyświetleń: 1433
 691. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość pod budowę wału
  Wyświetleń: 1426
 692. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4231.1.2017.MK1.8 z 19 maja 2017 roku
  Wyświetleń: 1413
 693. Oświadczenia majątkowe radnych w kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1406
 694. Karta informacyjna nr 2/2018
  Wyświetleń: 1402
 695. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku
  Wyświetleń: 1401
 696. Sprawozdania finansowe za rok 2018
  Wyświetleń: 1368
 697. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 lutego 2019 roku
  Wyświetleń: 1345
 698. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 1339
 699. Zawiadomienie o zwołaniu VI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1316
 700. Karta informacyjna nr 8/2018
  Wyświetleń: 1299
 701. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1292
 702. Obwieszczenie nr IUR.6220.3.2019 Wójta Gminy z dnia 8 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 1282
 703. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie kolejowym
  Wyświetleń: 1269
 704. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2018 Wójta Gminy z 27 marca 2018 roku o złożeniu przez inwestora uzupełnienia do raportu
  Wyświetleń: 1263
 705. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Termomodernizacja z wymianą źródła ciepła w budynku Poczta-Policja w Cisku
  Wyświetleń: 1253
 706. Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1251
 707. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 - 2021
  Wyświetleń: 1239
 708. Karta informacyjna nr 7/2018
  Wyświetleń: 1236
 709. Zarządzenie nr 32 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora PSP Roszowicki Las
  Wyświetleń: 1205
 710. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - III postępowanie
  Wyświetleń: 1200
 711. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół w sezonie 2018/2019
  Wyświetleń: 1200
 712. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 11 września 2019 roku
  Wyświetleń: 1197
 713. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1197
 714. Formularze dotyczące podatków i opłat lokalnych 2019
  Wyświetleń: 1195
 715. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Poczta - Policja w Cisku
  Wyświetleń: 1194
 716. Ogłoszenie o przetargu na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1190
 717. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 1188
 718. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 28.06.2020 r. + II TURA 12.07.2020 r.
  Wyświetleń: 1176
 719. Ogłoszenie o nie udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 1160
 720. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2019 roku
  Wyświetleń: 1160
 721. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 1160
 722. Obwieszczenia 2020 rok
  Wyświetleń: 1149
 723. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku
  Wyświetleń: 1146
 724. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek o podjęciu przez Radę Gminy uchwały nr VII/47/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1142
 725. Zawarcie umowy w 2019 roku
  Wyświetleń: 1139
 726. Zarządzenie nr 100/2018 Wójta Gminy z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości
  Wyświetleń: 1136
 727. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1134
 728. Sprawozdania budżetowe za rok 2019
  Wyświetleń: 1114
 729. Ogłoszenie o nie udzieleniu zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku - II postępowanie
  Wyświetleń: 1100
 730. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na termomodernizację z wymianą źródła ciepła w budynku Poczty - Policji w Cisku
  Wyświetleń: 1100
 731. Zawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1100
 732. Konkursy i konsultacje 2020
  Wyświetleń: 1099
 733. Zarządzenie nr 82/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 września 2019 roku
  Wyświetleń: 1082
 734. Zarządzenie nr 57 Wójta Gminy Cisek z dnia 11 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 1079
 735. Zarządzenie nr 7 Wójta Gminy z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. - CARITAS
  Wyświetleń: 1077
 736. Zarządzenie nr 37 Wójta Gminy Cisek z dna 8 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 1065
 737. Zarządzenie nr 6 Wójta Gminy z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. - SPORT
  Wyświetleń: 1055
 738. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 1031
 739. Zawiadomienie nr WOOŚ.420.9.2.2018.IOC.10 RDOS w Opolu z 15 grudnia 2018 roku
  Wyświetleń: 1028
 740. Zarządzenie nr 36 Wójta Gminy Cisek z dnia 8 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 1024
 741. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2018 r. do 30 czerwca 2019 roku
  Wyświetleń: 1021
 742. Zarządzenie nr 39 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 maja 2019 roku
  Wyświetleń: 1020
 743. Zawiadomienie o zwołaniu V nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 1016
 744. Zawiadomienie nr WOOŚ.420.9.1.2018.IOC.10 RDOS w Opolu z 15 grudnia 2018 roku
  Wyświetleń: 1008
 745. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku
  Wyświetleń: 998
 746. Informacja nr ZPD.271.2.3.2018 z dnia 28 maja 2018 roku o unieważnieniu postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 990
 747. Oświadczenia majątkowe składane przez Wójta Gminy w czasie kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 985
 748. Zawiadomienie o zwołaniu XI sesji Rady Gminy Cisek w trybie pilnym
  Wyświetleń: 982
 749. Rok 2020
  Wyświetleń: 973
 750. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa ścieżki rowerowej po nieczynnym nasypie kolejowym przez teren gminy Cisek
  Wyświetleń: 964
 751. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2020 roku
  Wyświetleń: 963
 752. Zarządzenie nr 56 Wójta Gminy Cisek z dnia 5 lipca 2019 roku w sprawie oddania w najem lokali użytkowych w Cisku
  Wyświetleń: 957
 753. Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 956
 754. Zarządzenie nr 74/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 12 września 2019 roku
  Wyświetleń: 953
 755. Zawiadomienie o zwołaniu VII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 949
 756. Informacja dotycząca zatwierdzonych cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 938
 757. Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 23 stycznia 2019 roku
  Wyświetleń: 930
 758. Zawiadomienie o zwołaniu VIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 927
 759. Obwieszczenie Nr IUR.6733.4.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 sierpnia 2019 roku
  Wyświetleń: 922
 760. Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 918
 761. Karta informacyjna nr 2/2019
  Wyświetleń: 916
 762. Zawiadomienie o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 910
 763. Wykazy, sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości w 2020 roku
  Wyświetleń: 904
 764. Obwieszczenie nr IUR.6733.1.2019 Wójta Gminy z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 902
 765. Obwieszczenie nr IUR.6220.2.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki
  Wyświetleń: 895
 766. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 885
 767. Zarządzenie nr 78/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 września 2019 roku
  Wyświetleń: 885
 768. Uchwała nr XIV/80/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2020
  Wyświetleń: 881
 769. Zawiadomienie o zwołaniu XV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 873
 770. Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2019 r. do 30 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 869
 771. Zawiadomienie o zwołaniu X nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 863
 772. Wójt Gminy Cisek zaprasza
  Wyświetleń: 854
 773. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisku
  Wyświetleń: 852
 774. Zarządzenie nr 19 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 843
 775. Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 marca 2019 roku
  Wyświetleń: 838
 776. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach
  Wyświetleń: 831
 777. Zarządzenie nr 77/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 20 września 2019 roku
  Wyświetleń: 809
 778. Zarządzenie nr 88/2019 Wójta Gminy Cisek z 10 października 2019 roku
  Wyświetleń: 808
 779. Ogłoszenie dotyczące unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek w 2019 roku
  Wyświetleń: 796
 780. Zawiadomienie nr IUR.6220.6.2019 Wójta Gminy o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 795
 781. Zarządzenie nr 89/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 11 października 2019 roku w sprawie formy i sposobu przeprowadzenia konsultacji z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
  Wyświetleń: 787
 782. Obwieszczenie nr IUR.6733.5.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 21 listopada 2019 roku
  Wyświetleń: 786
 783. Ogłoszenie z dnia 7 października 2019 roku o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 783
 784. Zarządzenie nr 71/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 10 września 2019 roku
  Wyświetleń: 783
 785. Zarządzenie nr 99/2019 Wójta Gminy Cisek z 14 listopada 2019 roku
  Wyświetleń: 776
 786. Zawiadomienie o zwołaniu XIV sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 770
 787. Sprawozdanie finansowe Gminy Cisek za 2018 rok
  Wyświetleń: 751
 788. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2020 Wójta Gminy Cisek w sprawie możliwości zapoznania się z aktami sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 749
 789. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku
  Wyświetleń: 748
 790. ZARZĄDZENIE 113/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 16 grudnia 2019 roku
  Wyświetleń: 747
 791. Zawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 734
 792. Zarządzenie nr 81/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 września 2019 roku
  Wyświetleń: 724
 793. Karta informacyjna nr 1/2019
  Wyświetleń: 723
 794. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z 9 kwietnia 2019 roku
  Wyświetleń: 719
 795. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisku za 2018 rok
  Wyświetleń: 717
 796. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszowickim Lesie za 2018 rok
  Wyświetleń: 717
 797. Zarządzenie nr 109/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 12 grudnia 2019 roku
  Wyświetleń: 714
 798. Karta informacyjna nr 3/2019
  Wyświetleń: 709
 799. ZARZĄDZENIE Nr 112/2019 Wójta Gminy Cisek z 16 grudnia 2019 roku
  Wyświetleń: 699
 800. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Łanach za 2018 rok
  Wyświetleń: 696
 801. Zarządzenie nr 12 Wójta Gminy Cisek z 12 lutego 2020 roku
  Wyświetleń: 692
 802. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 691
 803. Ogłoszenie z dnia 6 września 2019 roku o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obsługi Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 689
 804. Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2020/2021
  Wyświetleń: 679
 805. Zawiadomienie Prezydenta Miasta Rybnika
  Wyświetleń: 674
 806. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 21 stycznia 2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
  Wyświetleń: 668
 807. Zarządzenie nr 98/2019 Wójta Gminy Cisek z 14 listopada 2019 roku
  Wyświetleń: 667
 808. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu za 2018 rok
  Wyświetleń: 648
 809. Zarządzenie nr 97/2019 Wójta Gminy Cisek z 14 listopada 2019 roku
  Wyświetleń: 648
 810. Postanowienie Nr IUR.6220.6.2019 Wójta Gminy Cisek z 12 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 646
 811. Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Cisek za 2018 rok
  Wyświetleń: 635
 812. Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Cisku za 2018 rok
  Wyświetleń: 633
 813. Budżet Gminy Cisek na 2020 rok
  Wyświetleń: 631
 814. Obwieszczenie Nr IUR.6733.4.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 23 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 629
 815. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cisek w 2019 roku
  Wyświetleń: 618
 816. Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Łanach za 2018 rok
  Wyświetleń: 614
 817. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018
  Wyświetleń: 605
 818. Zawiadomienie o zwołaniu XVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 603
 819. Sprawozdanie budżetowe za 2019 rok
  Wyświetleń: 602
 820. Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2020/2021
  Wyświetleń: 599
 821. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2020 roku
  Wyświetleń: 597
 822. Zawiadomienie o zwołaniu XVII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 592
 823. Zawiadomienie Nr DLI.5.6618.7.2016.MP Ministra Rozwoju z 6 lutego 2020 roku
  Wyświetleń: 563
 824. Obwieszczenie Wójta Gminy Cisek z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie wydania decyzji nr IUR.6220.1.2020
  Wyświetleń: 558
 825. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 roku
  Wyświetleń: 558
 826. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 554
 827. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek w 2019
  Wyświetleń: 552
 828. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 551
 829. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2019 r. do 30 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 549
 830. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół w sezonie 2019/2020
  Wyświetleń: 548
 831. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 539
 832. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Dostawa oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2019 r. do 30 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 529
 833. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 514
 834. Karta informacyjna nr 5/2019
  Wyświetleń: 493
 835. Decyzja Prezydenta Miasta Rybnika z 12 marca 2020 roku
  Wyświetleń: 491
 836. Karta informacyjna nr 4/2019
  Wyświetleń: 490
 837. Karta informacyjna nr 6/2019
  Wyświetleń: 490
 838. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. - SPORT
  Wyświetleń: 487
 839. Karta informacyjna nr 1/2020
  Wyświetleń: 484
 840. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszowickim Lesie za 2019 rok
  Wyświetleń: 484
 841. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego do placówek Gminy Cisek w okresie od października 2019 r. do 30 czerwca 2020
  Wyświetleń: 468
 842. Karta informacyjna nr 3/2020
  Wyświetleń: 467
 843. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 457
 844. Zarządzenie nr 4 Wójta Gminy z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. - CARITAS
  Wyświetleń: 454
 845. Zawiadomienie o zwołaniu XIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 434
 846. Karta informacyjna nr 2/2020
  Wyświetleń: 433
 847. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 433
 848. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie konsultacji
  Wyświetleń: 420
 849. OBWIESZCZENIE Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego
  Wyświetleń: 418
 850. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2019
  Wyświetleń: 409
 851. Zawiadomienie o zwołaniu XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 394
 852. Sprawozdania finansowe za rok 2019
  Wyświetleń: 376
 853. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - PRZEBUDOWA I REMONT DRÓG NA TERENIE GMINY CISEK
  Wyświetleń: 361
 854. Sprawozdania budżetowe za rok 2020
  Wyświetleń: 344
 855. Ogłoszenia o naborze rachmistrzów - Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 336
 856. Ogłoszenie o usuwaniu folii rolniczych
  Wyświetleń: 329
 857. Ogłoszenie o unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisek w roku 2020
  Wyświetleń: 325
 858. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 313
 859. Zarządzenie Nr 44.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 26 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 311
 860. Zawiadomienie o zwołaniu XX sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 297
 861. Karta informacyjna nr 4/2020
  Wyświetleń: 292
 862. Zarządzenie Nr 54.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 23 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 274
 863. Zarządzenie nr 35.2020 Wójta Gminy z dnia 3 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 260
 864. Zarządzenie nr 33.2020 Wójta Gminy z dnia 3 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 249
 865. Zarządzenie nr 34.2020 Wójta Gminy z dnia 3 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 249
 866. Złożone petycje
  Wyświetleń: 248
 867. Ogłoszenie o usuwaniu folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej - II postępowanie
  Wyświetleń: 247
 868. Zawiadomienie o zwołaniu XXI sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 214
 869. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Landzmierzu za 2019 rok
  Wyświetleń: 209
 870. Zarządzenie Nr 50.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 9 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 197
 871. Sprawozdanie finansowe Gminnego Przedszkola w Cisku za 2019 rok
  Wyświetleń: 195
 872. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Łanach za 2019 rok
  Wyświetleń: 194
 873. Sprawozdanie Finansowe Gminnego Przedszkola w Łanach za 2019 rok
  Wyświetleń: 193
 874. Zarządzenie Nr 53.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 23 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 190
 875. Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Cisek za 2019 rok
  Wyświetleń: 188
 876. Sprawozdanie finansowe Gminy Cisek za 2019 rok
  Wyświetleń: 187
 877. Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Cisku za 2019 rok
  Wyświetleń: 187
 878. Zawarcie umowy w 2020 roku
  Wyświetleń: 180
 879. Zarządzenie Nr 49.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 9 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 173
 880. Zarządzenie Nr 48.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 9 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 166
 881. Protokoły z obrad Rady Gminy Cisek w 2020 roku
  Wyświetleń: 164
 882. Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2020
  Wyświetleń: 158
 883. Zarządzenie Nr 62.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 27 sierpnia 2020 roku
  Wyświetleń: 154
 884. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w roku 2020/2021
  Wyświetleń: 151
 885. Informacja o unieważnieniu postępowania na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów
  Wyświetleń: 150
 886. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 145
 887. Zawiadomienie o zwołaniu XXII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 136
 888. Obwieszczenie nr RGM.6151.5.2020 Wójta Gminy Cisek w sprawie kalendarza polowań zbiorczych na terenie gminy w sezonie łowieckim 2020/2021
  Wyświetleń: 135
 889. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cisek w 2020 roku
  Wyświetleń: 135
 890. Złożone petycje w roku 2020
  Wyświetleń: 129
 891. OBWIESZCZENIE Zarządu Województwa Opolskiego o przyjęciu POP
  Wyświetleń: 113
 892. Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2020
  Wyświetleń: 99
 893. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i remont dróg na terenie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 95
 894. Informacja o unieważnieniu postępowania na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów - II postępowanie
  Wyświetleń: 85
 895. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 77
 896. Zarządzenie Nr 68.2020 Wójta Gminy Cisek z dnia 10 września 2020 roku
  Wyświetleń: 71
 897. Zawiadomienie o zwołaniu XXIII sesji Rady Gminy Cisek
  Wyświetleń: 67
 898. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 65
 899. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci do szkół w sezonie 2020/2021
  Wyświetleń: 62
 900. Zawiadomienie Nr DOŚ-II.7427.5.9.2020.JJ Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych
  Wyświetleń: 50
 901. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przewóz dzieci i ich opiekunów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Cisek
  Wyświetleń: 16
 902. Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Cisek
  Wyświetleń: 9
Wersja XML