Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Obwieszczenie nr IUR.6733.5.2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 21 listopada 2019 roku
  Data modyfikacji: 09-12-2019 11:45
 2. Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy Cisek
  Data modyfikacji: 06-12-2019 09:59
 3. Zawiadomienie o zwołaniu XV sesji Rady Gminy Cisek
  Data modyfikacji: 05-12-2019 14:05
 4. Zarządzenie nr 99/2019 Wójta Gminy Cisek z 14 listopada 2019 roku
  Data modyfikacji: 05-12-2019 10:09
 5. Zarządzenie nr 98/2019 Wójta Gminy Cisek z 14 listopada 2019 roku
  Data modyfikacji: 05-12-2019 10:08
 6. Zarządzenie nr 97/2019 Wójta Gminy Cisek z 14 listopada 2019 roku
  Data modyfikacji: 05-12-2019 10:07
 7. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2019 roku
  Data modyfikacji: 04-12-2019 14:36
 8. Uchwała nr XIV/80/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2020
  Data modyfikacji: 02-12-2019 10:09
 9. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Cisek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku
  Data modyfikacji: 29-11-2019 12:09
 10. Zawiadomienie nr IUR.6220.6.2019 Wójta Gminy o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Data modyfikacji: 29-11-2019 12:08
Wersja XML