Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Zarządzenie nr 4 Wójta Gminy z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. - CARITAS
  Data utworzenia: 24-01-2020 15:07
 2. Zarządzenie nr 3 Wójta Gminy z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. - SPORT
  Data utworzenia: 24-01-2020 15:02
 3. Konkursy i konsultacje 2020
  Data utworzenia: 24-01-2020 14:54
 4. Zawiadomienie o zwołaniu XVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Cisek
  Data modyfikacji: 24-01-2020 14:42
 5. Karta informacyjna nr 3/2020
  Data utworzenia: 22-01-2020 14:19
 6. Zawiadomienie nr IUR.6220.1.2020 Wójta Gminy Cisek w sprawie możliwości zapoznania się z aktami sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Data utworzenia: 22-01-2020 14:06
 7. Uchwała nr XIV/80/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisek na rok 2020
  Data modyfikacji: 21-01-2020 09:07
 8. Zarządzenie nr 109/2019 Wójta Gminy Cisek z dnia 12 grudnia 2019 roku
  Data modyfikacji: 21-01-2020 09:02
 9. Ogłoszenie Wójta Gminy Cisek z dnia 21 stycznia 2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
  Data utworzenia: 21-01-2020 08:50
 10. Zawiadomienia i obwieszczenia Wójta Gminy w 2020 roku
  Data utworzenia: 21-01-2020 08:33
Wersja XML