Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
  Data modyfikacji: 21-04-2021 11:56
 2. Obwieszczenie Nr GK.602.1.2021 Wójta Gminy Cisek o przyjęciu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku"
  Data modyfikacji: 20-04-2021 13:07
 3. Karta informacyjna nr 9/2021
  Data utworzenia: 20-04-2021 10:46
 4. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Cisek w 2021 roku
  Data modyfikacji: 19-04-2021 09:07
 5. Zarządzenie Nr 30.2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 8 kwietnia 2021 roku
  Data modyfikacji: 09-04-2021 09:23
 6. Zarządzenie Nr 29.2021 Wójta Gminy Cisek z dnia 8 kwietnia 2021 roku
  Data utworzenia: 08-04-2021 14:55
 7. Imienne wykazy głosowań radnych na sesjach Rady Gminy Cisek
  Data modyfikacji: 06-04-2021 10:02
 8. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Cisek na lata 2021 – 2024 z perspektywą do 2028 roku
  Data utworzenia: 01-04-2021 11:23
 9. Obwieszczenie Nr GK.602.1.2021 Wójta Gminy Cisek o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska na lata 2021 - 2024
  Data modyfikacji: 01-04-2021 11:17
 10. Budżet Gminy Cisek na 2021 rok
  Data modyfikacji: 01-04-2021 11:13
Wersja XML